Tidig utbildning ger resultat

Hur ska man se på utbildning av små barn? I vissa länder är det vanligt med s.k. preschool-undervisning, där barn i åldrarna 3-5 år får lära sig att läsa och räkna. I Sverige har jag en känsla av att många istället primärt vill låta barnen leka under dessa år, även om daghem nog försöker utbilda barnen en del. Om målet är att förbättra barnens kognitiva förmåga inför kommande skolstart förefaller utbildning av små barn utmärkt, enligt den nya studien ”Cognitive and Noncognitive Peer Effects in Early Education”, publicerad i Review of Economics and Statistics (preliminär gratisversion här):

We find statistically significant and robust spillover effects from preschool on math and reading outcomes, but statistically insignificant effects on various behavioral and social outcomes. We also find that peer externalizing problems, which most likely capture classroom disturbance, hinder cognitive outcomes. Our estimates imply that ignoring spillover effects significantly understates the social returns to preschool.

En fråga är om detta resultat talar mot vårdnadsbidrag och, mer allmänt, mot att låta barn primärt växa upp med hemmavarande föräldrar. Visst kan föräldrar lära barn att räkna och läsa, men i vilken mån görs det? Och med vilken grad av skicklighet? Annars kan man tänka sig preschool-utbildning även för hemmavarande barn, om föräldrar får kännedom om hur berikande de kan vara. En annan fråga är om mer regelrätt undervisning inte bör införas på daghem. Finns det kanske privata daghem som har gjort det redan? Vore jag förälder skulle jag i så fall välja ett sådant.

Se även denna artikel i New York Times om hur viktiga förskolelärare verkar vara.

5 reaktioner på ”Tidig utbildning ger resultat

 1. Niclas

  Jag förstår mot Din bakgrund att Du inte vill ha barn och att Du är en rationell människa, att Du egentligen tycker att barn skall ta så lite plats i familjen som möjligt och bör nyttiggöras så fort som möjligt, men frågan är, varför man egentligen skaffar barn?
  Vill man inte ha dem?
  Vill man förverkliga sitt oförverkligade jag genom sina barn?
  Har man dem som statussymboler?
  Hör det bara till?
  Eller kom dom bara av misstag?

  Att ha/få barn innebär en omvälvning i livet som är genomgående personlighetsförändrande. Det går inte på förhand att riktigt veta hur. Men att skilja barnen från föräldrarna tidigare och tidigare är i mitt tycke illa och sker det än tidigare ännu mer illa.
  Det finns faktiskt en genuin glädje i att få barn, följa med deras utveckling, lära dem prata, läsa, observera, upptäcka världen etc. som jag hoppas klåfingriga byråkrater håller sig borta ifrån och slutar att betrakta som potentiellt ekonomiska vinstmaskiner.

 2. Jag uppfattar att förskolan har blivit en väldigt duktig pre-school redan nu, de visar på engagemang och öppenhet för pedagogik av olika slag, och är intresserade av resultat och utveckling. Däremot blev det i alla fall för oss ett bakslag när barnet började skolan, ”in i (den smala) fåran” och användandet av mallar av olika slag. Helt oinspirerat.
  @ Pontus; studien visar också att föräldrarnas utbildningsnivå var den viktigaste faktorn. Undrar om arbetslösas barn också visar bättre skolresultat?

 3. Är det då bevisat att tidig utbildning i dessa åldrar främjar en bättre utbildning högre upp i åldrarna? Jag är tveksam till det.

 4. Jag tror generellt att barn utveclas i en takt som passar dem själva.
  Jag kan bara tänka mig ett försök där man lär fjärilslarver att flyga. Potentialen finns och bristen på vingar är ju ändå bara en detalj…

Kommentarer inaktiverade.