Aggressiva schackspelare

Den kylighet som man lätt föreställer sig utmärker schackspelare tycks inte total. En ny studie av Christer Gerdes och Patrik Gränsmark, ”Strategic Behavior across Gender: A Comparison of Female and Male Expert Chess Players”, finner bl.a. följande:

In line with previous research, we find that women are more risk-averse than men. A novel finding is that males choose more aggressive strategies when playing against female opponents even though such strategies reduce their winning probability.

Männen beter sig alltså irrationellt när de möter lika duktiga kvinnor. Forskarna spekulerar om att detta kan bero på överdrivet självförtroende när de möter kvinnor, eller på en stereotyp uppfattning om kvinnor som mindre duktiga. Kanske kan det även ha med en vilja att visa sig manlig och stark att göra? Jag undrar om män som har uppfostrats av genuscertifierade dagisfröknar beter sig så här i lika hög grad som andra.

Tips: Gustav Bonds.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine