Nationalekonomen som politisk ekonom

I den mycket läsvärda artikeln ”Positive Economics, Welfare Economics, and Political Economy”, publicerad i Journal of Law and Economics, gör ekonomipristagaren James Buchanan skillnad på tre typer av nationalekonomi: positiv nationalekonomi (som handlar om att ta fram kunskap om världen), välfärdsekonomi (som handlar om att anföra åtgärder som ökar den sociala välfärden) och politisk ekonomi (som handlar om att presentera förslag som ekonomen tror kan vara Paretoeffektiva, vilket dock endast kan avgöras genom att berörda människor enhälligt stöder förslagen). Han har störst sympati för den tredje typen av nationalekonomi, vilken han illustrerar med ett exempel:

Jag har själv stor sympati för den politiska ekonomins ödmjuka inställning till vad nationalekonomen qua nationalekonom kan och bör säga när det gäller politiska reformförslag, även om jag inser det praktiskt svåra med att erhålla enhällighet (ens med kompensationsförslag inbakade).

Jag ser den här artikeln som väsentlig läsning, inte minst för alla doktorander, när de funderar på sin framtida yrkesroll.