Värderingar i världen

Jag fann detta diagram från World Values Survey över värderingar i olika länder mycket intressant. På den lodräta axeln anges hur traditionella-religiösa eller sekulära-rationalistiska värderingarna i ett land är; på den vågräta hur kollektivistisk eller individualistisk ett lands kultur är. Ta en titt:

Som ateist-rationalist och atomist-autonomist vill jag hamna så långt upp i det övre högra hörnet som möjligt — och skyr det nedre vänstra hörnet som pesten. Mitt favoritland att bo i är därför Sverige! Det värsta tänkbara landet är Zimbabwe. Frågan är hur jag skulle välja mellan det övre vänstra och det nedre högre hörnet. Här tror jag att ekonomin kan fälla avgörandet. Ett individualistiskt land med traditionella värderingar torde vara att föredra framför ett kollektivistiskt land med sekulära-rationalistiska värderingar om det förra är betydligt rikare än det senare, och vice versa.

 

28 reaktioner på ”Värderingar i världen

 1. Det är en populär myt att Sverige är så sekulärt. Jag tror att det har att göra med att den lutherska kulturen mer än andra definierar religion som trosföreställningar. För de flesta är dock religion snarare handling än tro, och det är därför som så många utlänningar blir förvånade när de vid jultid ser hur svenska hem och myndigheter fylls med religiösa symboler. I svensk tappning är sekularismen kristen. Julskina och julstake är kultur; juden och muslimen som vägrar är fläsk och bör märkliga huvudbonader är däremot en religiös fanatiker fast i medeltidens vidskepelse.

  Sverige är ett av Europas mest kristna länder. Det handlar dock inte om tro, utan om kultur. Samma sak gäller de flesta länder. Skillnaden ligger i att italienare och tyskar verkar mer medvetna om att de faktiskt är kristna. Därför svarar svensken nej på frågan om han är kristen trots att han firar jul och påsk mer intensivt än de flesta.

 2. Christopher: Jo, men här handlar det ju inte om vad man äter på julafton e.d. utan om värderingar. Och jag tror på WVS-data som indikerar att svenskarnas värderingar inte är religiöst grundade i särskilt hög utsträckning.

 3. Översatt är min poäng är att en omedvetenhet om värderingars religiösa ursprung genererar ett sådant svar. Det framgår ju dessutom tydligt av texten att WVS med religion menar det traditionella. Flera av exemplen är dessutom hämtade från kristen debatt.

  En religiös medlem i Svenska kyrkan, som ju tenderar att ge prioritet åt miljöfrågor och jämlikhet, blir i mätningen placerad i gruppen sekulära/rationella.

  En värdelös undersökning.

 4. Den (amerikanska) kristna högern klandrar ofta det forna Sovjet för att ha varit ateistiskt och trolöst och att detta skulle ha befrämjat kollektivism och kanske lite vidare att det icke-andliga inte kan vara medmänskligt. Visar det här diagrammet på något därvidlag? Rent statistiskt, finns det någon korrelation i det här materialet? Ser ju inte direkt ut som en rät linje, if you know what I mean…

 5. @Christopher: Det er da fuldstændigt og totalt ligegyldigt, hvor du mener traditioner kommer fra! Juleaften er ikke kristen, det er en hedensk tradition som man i tidlig kristendom lagde på samme tidspunkt. Gør det danskere, svenskere og nordmænd mere eller mindre kristne i dine øjne? Prøv at se på Martin Paldam og Erich Gundlachs fælles arbejde. Lige meget hvordan de vender og drejer de mange forskellige måder at måle religiøsitet på, kommer de til samme overordnede svar.

 6. Sverige är det mest individualistiska av alla länder?? I vilken bemärkelse?

 7. Christian:

  Traditionen har betydelse därför att religion är praktik och kultur för de flesta. Det är bara kristna som fått för sig att religion enbart är en fråga om tro. Frågar du en person i Mellanöstern om religionen är viktig för honom så kan han mycket väl svara ja trots att han är ateist.

  Det är svårt att se hur studien tagit hänsyn till detta. När jag läser texten så verkar det mest som att man utgått ifrån att alla har samma definition. De kriterier på positiv utveckling man använder verkar godtyckliga. Det är lite som när svenska LO sätter upp kollektivavtal och andelen organiserade arbetare som de viktigaste politiska frågorna och sedan ”vetenskapligt” betvisar att den ”svenska modellen” är bäst i världen.

  Den nordiska julen härstammar från flera olika högtider som firades vid ungefär samma tid på året. Jesus föddes under den judiska högtiden chanukka som det året lär ha sammanfallit med den romerska högtiden saturnalier.

 8. Veronika: I den bemärkelsen att vi hellre baserar vår inkomsttrygghet och liknande på socialförsäkringar än släkt och vänner.

 9. Christopher: Ja, julen er de ting og den nordiske solhverhvsfest. Og hvad så? Det betyder jo intet i praksis hvor traditionen kommer fra, men hvad folk lægger i den. Og med hensyn til om man ser det som tegn på positiv udvikling, læs for eksempel her: http://ideas.repec.org/p/hhs/ratioi/0142.html

 10. Christopher: Jag har svårt att följa ditt resonemang, hoppas du kan utveckla det vidare. Jag har förstått det som att du hävdar att människor i Sverige är kristna utan att ha en kristen tro, och endast genom att man har traditioner som följer vissa kristna traditioner, och att befolkningen bekänner sin tro genom att exempelvis äta julskinka. Har jag tolkat dig rätt?

  Personligen har jag alltid sett en ganska klar linje mellan just religion och tradition, eftersom dessa två saker rent praktiskt har väldigt lite med varandra att göra. Visst, det ena kan mynna ut i det andra, men i praktiken är det en enorm skillnad mellan att göra något för att man gjorde det förra året (tradition) och att göra något för att man anser sig ha tillgång till gudomliga avslöjanden om universums mekanismer (religion).

  Så om du kunde utveckla ditt resonemang en aning, och även rätta mig om jag tolkat dig fel, så vore det jättebra.

 11. Ping: Tweets that mention Värderingar i världen « Nonicoclolasos -- Topsy.com

 12. Veronika,
  varför skulle det vara kollektivistiskt att inte vilja vara beroende av släkt och vänner?

 13. I princip delar jag åsikten att det övra högra hörnet är bäst—men hör Sverige verkligen hemma där?

  Tittar vi värden så finns det i Sverige en hel del helt irrationella ideer (framförallt PK- och genus-tokerierna) som många håller som absoluta sanningar på ett nästan religiöst sätt. Är detta verkligen bättre än religiöst begrundade värderingar (framförallt då många av dessa faktiskt är positiva)?

  Tittar vi sedan på individens läge så är Sverige knappast ett drömfall. Ja, vi har liten materiell nöd och goda möjligheter till självförverkligande—Maslow hade sett stora delar av sin pyramid fylld. Å andra sidan har vi andra problem, inklusive Jante-lagen och hur individen typiskt prioriteras lägre än massorna/samhället/staten/… Tom yttrande- och åsiktsfrihet är inte så självklara i praktiken som de skulle vara. Som SD kan vittna är ett utvecklande av politiska ideer (även när de håller sig till demokratiska normer) inte alltid möjligt.

  Säkert är Sverige långt bättre än tex Zimbabwe och Nordkorea, men att vi skulle vara bäst i världen betvivlar jag. Utan tvivel finns det mycket att förbättre också i ”Protestant Europe”.

 14. David Bergqvist
  Varför skulle det vara individualistiskt att vara beroende av staten?

 15. Veronika
  Det individualistiska är förstås att man slipper vara beroende av sina släktingar och vänner. Vilket som är värst för en individualist mellan beroende av staten och beroende av släkt och vänner kan förstås diskuteras, men Inglehart-Welzel anser uppenbarligen att det förstnämnda är att föredra för en individualist.

  För övrigt är jag en kollektivist i Inglehart-Welzels bemärkelse, då jag föredrar att se mitt efternamn stavat med ‘k’, som mina föräldrar gör, än med ‘q’, som staten envisas med att göra.

 16. Davbjo:
  Jag tror du förstår vad jag menar. Religion är så mycket mer än tro. Men i den kristna delen av världen har man gjort en uppdelning som säger att religion är tro och att tradition och moral är något annat. Det är egentligen samma sak. Så när man frågar en människa om hon baserar sina värderingar på religiösa föreställningar kunde man lika gärna frågat om hon baserade dem på kulturella eller filosofiska föreställningar.

  Johan & Kristian:
  Om Jesus funnit eller inte är oviktigt. Det intressanta i sammanhanget är hur berättelserna om honom har påverkat den kristna kulturen. Kyrkans män har, möjligen av politiska skäl, daterat Jesus födelse till ett år då chanukka och saturnalier sammanföll. Det finns visst stöd för det i de äldre texterna, men förmodligen var dateringen mest en praktisk formalitet som passade bra i den större berättelsen. Det är som bekant så vi skapar våra sanningar.

  Veronika:
  Jag tycker du ställer en bra fråga. Det verkar absurt att hävda att det är individualister som valt att avstå det mesta av sin inkomst för en gemensam ekonomi.

 17. Vårt skattesystem har drivits fram genom att de som INTE betalar det mesta av sin inkomst har valt att ”de rika” ska betala det mesta av sin inkomst i skatt.

  Det är INTE så att de som betalar det mesta av sin inkomst väljer att göra det.

 18. Daniel:
  Nja, det är nog så socialdemokratin vill att vi ska tro att välfärdsstaten fungerar. Men i praktiken väljer majoriteten svenskar ett system som tvingar dem att dela ekonomi med alla andra. Utrymmet för individuella avvikelser är inte så stort i ett sådant system.

  Men många i vårt land uppfattar nog beroendet av myndigheter som ett mindre problem än beroende av vänner, släkt och familj. Ganska sorgligt, tycker jag.

 19. Christopher Aqurette: Det sorgliga är väl att folk fått för sig att de inte kan välja alternativet att varken vara beroende av staten eller släkten? Personligen gillar jag detta alternativ.

 20. Jag kan hålla med om att kristendomen har varit besatt av tro och formell doktrin på ett helt annat sätt än många andra religioner. Min (erkänt amatörmässiga) uppfattning är t ex att kristna teologer ofta är kända för spekulationer krings Guds natur och andra områden i systematisk teologi medan motsvarigheten till moralteologi och kanonisk rätt har spelat större roll i islam och judendom. Och i icke-skriftliga religioner tenderar doktrin att spela ännu mindre roll. Det kanske inte ens finns någon doktrin utan den hittas på när antropologer frågar.

  Men det påstående att svenskar är superkristna är ändå lite kuriöst. För det första må kristendomen vara ovanlig i sitt fokus på tro och doktrin men det är ju faktiskt sådan den är. Man kanske vara jude utan att tro att Moses tog emot de tio budorden från Jahwe men man kan knappast vara kristen utan att tro att Jesus var Guds son.

  För det andra är ju de svenska värderingarna inte särskilt traditionellt kristna. I jämförelse med traditionella kristna värderingar är ju Sverige t ex väldigt sexliberalt och jämställt.

 21. Johan:
  Du har kanske en poäng, men det jag tycker är intressant med Sverige är att ingen tycks tycka att det är märkligt att alla ägnar sig åt religiös praktik när självbilden är att svenskarna är så sekulära. För människor med annan religiös/kulturell bakgrund blir det väldigt absurt att se statliga myndigheter fulla med kristna symboler och samtidigt få höra att Sverige är ett sekulärt land där religionen är en privatsak. Få sekulära länder skulle tillåta den ordning vi har i Sverige. I USA, där medborgarna är betydligt mer troende än svenskarna är det kontroversiellt att önska folk god jul. Här smyckas domstolarna och polisstationerna med änglar och ljus vid jul.

  Som sagt, religion är svårt. För att göra någon slags mätning av förhållandet mellan religion och värderingar krävs nog att frågorna är mycket snäva.

 22. Christopher: Bra, då vet jag lite mer om vad du anser, och jag håller rakt inte med dig.

  Religion är för de flesta absolut inte rakt likställt med tro, då religion är ett ett samlingsord som innehåller flera komponenter, och tro är en av dessa. Vad som utgör en religion är i grova drag tro, tradition, doktriner och ceremonier. Ingen av dessa komponenter är religion i sig, och det är därmed alltså inte religion eller tro att vare sig äta julskinka eller fira jul.

  Så, går man som ateist i kyrkan för att man gillar gemenskapen är man inte religiös, och Sverige är knappast ett speciellt kristet land.

 23. Jag tycker att Sveriges placering på den här kartan är intressant. Ofta tror vi att vi är världens centrum och att alla delar våra värderingar. Vi betraktar oss som överlägsna andra och vill gärna pådyvla andra vår världsbild. Sanningen är kanske att vi är världens mest udda land. Inte så att det är fel alls, jag är liksom du individualist och ickereligiös, men vi borde kanske tänka på detta lite oftare.

Kommentarer inaktiverade.