Thatcher-effekten

Jag har tidigare lyft fram Margaret Thatcher på denna blogg. Då kände jag inte till vad Thatcher-effekten var för något:

a phenomenon where it becomes difficult to detect local feature changes in an upside down face, despite identical changes being obvious in an upright face.

Namnet kommer sig av artikeln ”Margaret Thatcher: A New Illusion”, publicerad i Perception, i vilken denna effekt illustrerades med en bild av den brittiska premiärministern:

Våra hjärnor verkar kunna ”läsa” ansikten som är rättvända, och ändrade egenskaper i ansiktet blir svåra att upptäcka när vi ser ett uppochnedvänt ansikte. Även apor upplever Thatcher-effekten!