Betala vad du vill

Inför en stundande New York-resa upptäckte jag att flera museer tillämpar en intressant prissättning vid vissa tidpunkter:

  • Guggenheim Museum
    Pay what you wish on Saturdays from 5:15 – 7:45 p.m. (last ticket issued at 7:15)

Några frågor infinner sig:

  • Hur mycket skulle du betala? Motivera vänligen.
  • Hur mycket tror du att andra betalar? Betalar t.ex. inte en övervägande del noll eller nästan noll?
  • Varför tillämpar museerna denna typ av prissättning (istället för att ta ett visst inträde, samma för alla, vilket skulle kunna vara noll vid vissa tidpunkter)?

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine