Risken att missa ett flyg

Ekonomipristagaren George Stigler:

If you never miss a plane, you’re spending too much time at the airport.

Själv brukar jag försöka vara på flygplatser ca 90 minuter före avgång. Jag har aldrig missat ett plan: borde jag anlända senare?

Tips: Bryan Caplan.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine