När kvinnan är längre än mannen

E.M. Forster, i novellen ”The Obelisk” (s. 3):

Ernest was an elementary schoolmaster, and very very small; it was like marrying a doll, Hilda sometimes thought, and one with glass eyes too. She was larger herself: tall enough to make them look funny as they walked down the esplanade, but not tall enough to look dignified when she was alone.

Som jag har uppfattat det är det vanligt med denna syn på en mans och en kvinnas relativa längd: i en parbildning ser det konstigt ut om kvinnan är längre. Hur kommer det sig? Kanske är det så att längd uppfattas som en indikation på dominans, vilket gör att personer som anser att mannen ska vara dominant i en relation blir störda av att se ett par där de uppfattar motsatsen gälla. Frågan är om såväl kvinnor som män tycker så här. Det finns faktiskt tecken på att kvinnor gör det, i alla fall under en del av menstruationscykeln. Vad tycker och tror du?