Obamas namnteckning

Är det inte något märkligt tilltalande med Barack Obamas namnteckning, här på hälsovårdsförslaget härförleden?

Tips: Vita Husets Flickr.