Det svenska budgetunderskottets utveckling

Thomas Östros:

Regeringen ärvde 70 miljarder kronor i överskott. Det har nu förbytts i ett underskott om 70 miljarder. … Vi socialdemokrater söker svenska folkets förtroende för att åter ta Sverige till överskott och en ansvarsfull ekonomisk politik.

På Östros låter det som om regeringen inte har fört en ansvarsfull politik. Han gör dock inga internationella utblickar och nämner inte heller det faktum att Sverige just har drabbats av en internationell finanskris. Den intressanta frågan är hur Sverige har klarat sina statsfinanser jämfört med andra OECD-länder. Se dessa figurer:

Från 1997 och framåt har Sverige haft starkare statsfinanser än OECD i genomsnitt; uppskattningar antyder att denna skillnad snarast har blivit något större under den senaste krisen. Ekonomistyrningsverket meddelar nu också följande:

Utsikterna för statsbudgeten och de offentliga finanserna är goda.  Redan 2011 är finanserna nästan i balans. Det beror på de i grunden starka finanserna och återhämtningen i konjunkturen. Längre fram under prognosperioden siktas stora överskott. Statsskulden uppgår till 25 procent av BNP 2014, vilket är den lägsta nivån sedan mitten av 1970-talet.

Thomas Östros retorik tycks mig något tom.