Radikal energipolitik

Från Miljöpartiets hemsida:

Kärnkraften i Sverige ska avvecklas snabbt med början omedelbart. … Hälften av kärnkraften kan effektiviseras bort genom avveckling av elvärme och effektivisering av annan elanvändning. Den andra hälften kan ersättas med vindkraft och biobränslen.

Från Ekot:

När temperaturen går ner mot 30-gradersstrecket stängs vindkraftverken av av säkerhetsskäl.

Vi får hoppas på milda vintrar i framtiden.