Vinetikettens betydelse

Jag har tidigare erkänt att vinetikettens utseende spelar roll för mitt val av viner. Föga rationellt, kan tyckas. Jag är dock inte ensam. Den nya studien ”Message on the Bottle: Colours and Shapes of Wine Labels” undersöker närmare vad det är konsumenterna tar fasta på:

This paper’s main finding is that there are strong preferences for selected combinations of colours and shapes in the composition design of wine labels. Surprisingly, colour alone does not elicit as strong preferences as selected shapes do, at least when they are assessed irrespective of the shape that dominates the label composition. Other compositions, on the other hand, are very resilient, especially those that contain colour hues, such as brown, yellow, black and green, in labels that feature rectangular and hexagonal patterns.

Att utseende, estetik och formgivning är viktiga för många människor står utom allt tvivel. Särskilt, skulle jag tro, i situationer där andra bedömningsfaktorer väger ganska jämnt. Om man (och ens gäster) lägger vikt vid etiketten kanske vinkaraffen är en obsolet företeelse?