Kortare kvinnor om 300 år

Professor Jerry Coyne diskuterar, med utgångspunkt i en ny studie baserad på 5000 kvinnor, om evolution av människor fortfarande pågår. En prediktion som förvånade mig:

Height: we’re getting shorter projecting a drop of 1.3% (2.1 cm) in ten generations.