Promiskuitet och barn

Bryan Caplan finner ett negativt samband mellan antal sexpartner och antal barn:

The correlation … is -.26.

Hur ska detta samband tolkas? Tre möjligheter:

  1. Om man har många sexpartner har man inte lika stor lust eller tid med barn som andra.
  2. Om man har många barn har man inte lika stor lust eller tid med flera sexpartner som andra.
  3. Det finns bakomliggande faktorer, som kanske har med personlighet att göra, som bestämmer inställning både till antal sexpartner och antal barn.