Ger bistånd ekonomisk tillväxt?

Bidrar bistånd till ekonomisk utveckling? Det är svårt att hitta trovärdiga belägg för det i forskningen (se t.ex. här och här). Vissa kritiserar dock den existerande litteraturen för att inte på ett bra sätt ta hänsyn till problemet med endogenitet. Det kan vara den ekonomiska utvecklingen som bestämmer biståndet, snarare än att biståndet påverkar den ekonomiska utvecklingen, vilket t.ex. skulle kunna förklara negativa samband mellan bistånd och tillväxt.

oljeschejkEn ny studie, ”How Is Foreign Aid Spent? Evidence from a Natural Experiment”, publicerad i American Economic Journal: Macroeconomics, använder sig därför av ett naturligt experiment för att isolera effekten av bistånd på tillväxt. Detta sker genom att undersöka hur variationer i oljepriser påverkar biståndet från OPEC-länder och hur det i sin tur påverkar olika ekonomiska variabler. Resultat:

The main findings are robust to various specifications. The petro-aid was largely consumed, nearly all in imports. It did not lead to a measurable increase in growth, prices, or an appreciation of the exchange rate. Imported goods during the aid surge shifted away from capital goods and toward noncapital goods, and aid crowded out domestic savings. A significant share of the aid fled the country in unaccounted transactions.

Återigen erhålls resultatet att bistånd inte ökar tillväxten på ett statistiskt signifikant sätt. Däremot ökar alltså konsumtionen och kapitalflykten, medan sparandet minskar.

Även om detta naturliga experiment är ett bra sätt att klargöra biståndets kausala effekter på ekonomin, är en nackdel att det är svårt att generalisera resultaten. De kan nog sägas vara trovärdiga för de länder som studeras och för den typ av hjälp som gavs (ovillkorade kontantstöd), men vilka implikationerna är för andra länder och andra typer av bistånd är mer oklart. Hursomhelst, även om bistånd inte ökar tillväxten kan det förstås ha effekt på mikronivå.

5 reaktioner på ”Ger bistånd ekonomisk tillväxt?

  1. Tja, det är väl behagligt att kunna öka sin import av konsumtionsvaror? Det tror jag många i u-länder uppskattar.

  2. Det er tankevækkende, at Chenery og Syrquins oprindelige teori om, hvorfor ulande har behov for hjælp – den såkaldte ‘two gap model’ – har som udgangspunkt, at ulande har brug for hjælp til at importere kapitalgoder og investeringer, som deres egen opsparing ikke kan finansiere. Alternativet var set som lån i udlandet. Men Werker og hans medforfattere viser, at ulandshjælp faktisk_skaber_et hul i betalingsbalancen, og fører til_mindre_opsparing. Med andre ord, ulandshjælp skaber de problemer, den oprindeligt skulle hjælpe til med at overkomme.

Kommentarer inaktiverade.