Vad innebär mognad?

Nietzsche:

Maturity – to recover the seriousness one had as a child at play.

Jag tar nog inget på lika stort allvar idag som jag tog mina lekar som barn. Jag är dock inte övertygad om att jag bör göra det. Snarare vill jag kunna ta livet på ännu mindre allvar.