Prata inte jobb

Tillhör du, liksom jag, dem som helst inte vill tala om sitt arbete på fritiden? I detta är vi i så fall lika Michel Foucault. Edmund White skriver följande i My Lives (s. 194):

During the dinner I regretted that I couldn’t discuss his theories with him [Foucault]. Only later did I learn that he disliked such discussions outside the classroom.

Så träffar du mig, tala helst om något annat än nationalekonomi, t.ex. om sötisar, politik eller opera.