En man med två huvuden

Jag finner psykiatriska fallbeskrivningar intressanta. I British Journal of Psychiatry berättas om en man som sköt sig själv i huvudet därför att han trodde att han hade två huvuden:

The other head kept trying to dominate my normal head, and I would not let it. It kept trying to say to me I would lose, and I said bull-shit. ”I am the king pin here” it said and it kept going on like that for about three weeks and finally I got jack of it, and I decided to shoot my other head off.

Även om psykiatrin ofta erhåller kritik tycks det klart att det är en medicinsk inriktning som behövs.

Tips: Mind Hacks.