Keynes om kvinnliga studenter

John Maynard Keynes verkade tidigt i sin karriär dela adjunkt Vilhelm Perssons tveksamhet inför kvinnliga studenter i nationalekonomi. Enligt D. E. Moggridge i Maynard Keynes: An Economist’s Biography (s. 183–184) skrev Keynes följande:

I think I shall have  to give up teaching females after this year. The nervous irritation caused by two hours contact with them is intense. I seem to hate every movement of their minds. The minds of the men, even when they are stupid and ugly, never appear to me so repellent.

Kan man tänka sig en föreläsare nuförtiden som tycker så? I så fall kan vi nog vara säkra på att han preferensförfalskar, varför vi inte kommer att få reda på det.