Värnplikten är inte överlägsen

varnpliktSvD:s ledarsida hävdar följande:

Värnplikten är konstnadseffektiv, men vem betalar om kostnaderna rusar i väg för yrkesförsvaret?

Att använda ekonomiska argument för att motivera den frihetsinkränkning som värnplikt innebär är förvisso principiellt legitimt; men innan man uttalar sig bör man bekanta sig med forskningen på området:

 • ”Conscription: Economic Costs and Political Allure”, publicerad i The Economics of Peace and Security Journal: ”In spite of its apparent cheapness in budgetary terms, the military draft is replete with static inefficiencies and dynamic distortions. The ‘front-loading’ of the draft tax in a phase of the life-cycle that is crucial for human capital accumulation reduces levels and growth rates of national incomes.”
 • ”Military Draft and Economic Growth in OECD Countries”, accepterad för publicering i Defense and Peace Economics: ”Our different panel regressions corroborate the statistically significant negative impact of conscription on income and growth. … These effects are quite large. They conform to the intuition that the more intensely conscription is enforced, the more labor is diverted from endeavors of higher productivity in the economy, and the lower is output and its growth.”
 • ”To Draft or Not to Draft? Inefficiency, Generational Incidence, and Political Economy of Military Conscription”, publicerad i European Journal of Political Economy: ”As it distorts human capital formation more severely than an equivalent intergenerational transfer using public debt or pay-as-you-go pensions, the draft can be abolished in a Pareto-improving way if age-dependent taxes are available.”

Värnplikten är alltså inte ekonomiskt överlägsen.

Media: SvD

23 reaktioner på ”Värnplikten är inte överlägsen

 1. Nej, varken värnplikten eller ett yrkesbaserat försvar är ekonomiskt för samhället. Krig är överhuvudtaget inte samhällsekonomiskt lönsamt. Ändå drabbas nationer utav väpnade konflikter, även om just vi i Sverige har klarat oss undan dem i snart 200 år.

  En nationalekonom kan säkert räkna ut att värnplikten är ett slöseri med humankapital. Men krig och kriser tar heller inte hänsyn till vad som är ”ekonomiskt” eller inte. Alltså är det kanske ur en rent akademisk synvinkel korrekt att värnplikt ”kostar”, men det är i praktiken irrelevant.

  Ställs Sveriges försvar inför händelsen att en främmande makt vill påverka oss med militär makt, måste vi kunna värja oss mot eventuella angrepp – småskaliga som storskaliga. Då måste vi kunna stampa fram x-antal soldater på ganska kort tid. Om vi i Sverige inte är villiga att betala en minst dubbelt så stor försvarsbudget jämfört med idag, kan vi glömma att få tag i det antal yrkessoldater som skulle krävas för att försvara Sverige.

 2. Hmm… Det är klart att det kostar, men kostar det verkligen mer än att ha en motsvarande yrkesarme? Det låter inte troligt alls. Det berövar ju tex arbetsmarknaden på människor under mycket längre tid.

 3. @Karl, är inte poängen att med yrkesmilitärer så blir militären EN DEL AV arbetsmarknaden? De som söker sig dit är intresserade och har talang och utvecklar hög produktivitet. Värnpliktiga tas med tvång från möjligheten att göra det de önskar och har mest talang för.

 4. Ping: Sagor från livbåten » Bloggarkiv » Från allmän plikt till tvång och godtycke

 5. Varför skulle vi ha värnplikt när vi inte har någon arme (att tala om)? Sveriges militär är oduglig på nuvarande nivå och man kan lika gärna spara 40 miljarder på att skippa resten.

 6. Pontus: Jag resonerar på två plan (vilket jag nästan alltid gör i olika frågor).

  i) Om ett försvar ska has är det bättre med yrkesförsvar än värnplikt.

  ii) Jag bedömer det själv som allra bäst att lägga ned försvaret. Dock är det centralt att den viktigaste funktionen bibehålls.

 7. Niclas,

  Om vi ska ha nuvarande antal gubbar har du helt att en yrkesarme är bättre an nuvarande slumpmässiga värnplikt.

  Men om vi skulle ha ett riktigt försvar som vi hade när jag gjorde värnplikten och kanke ska kunna mobilisera 800,000 gubbar tror jag värnplikten fungerar bra av flera skäl, tex:
  1. Mindre risk för statskupp (av armen)
  2. Det blir billigare
  3. Bättre diversitet bland soldaterna

  Jag marcherade själv till musik varje fredag i Karlskrona. Det var kul, men det kanske man kan göra på någon balettskola med stöd från kulturbudgeten.

 8. ->Petter
  Militären producerar inget på det viset, ”produktiviteten” spelar minimal roll så länge det inte är krig. Huvudkonsekvenserna borde vara att kostnaderna ökar och fler personer hålls utanför den ordinarie, ekonomiskt värdeskapande arbetsmarknaden vilket knappeligen kan vara positivt.

  Jag tror inte heller att yrkesarméer skulle ha högre kvalitet på rekryterna, efter vad jag hört ifrån militärer så är det tvärt om.

 9. Pontus: Svaga argument, som jag ser det. Vem tror på 1) i Sverige? 2) är helt enkelt fel, om man beaktar de samhällsekonomiska, och inte bara de budgetmässiga, kostnaderna – se de tre artiklarna ovan. Vad gäller 3) undrar jag varför det skulle vara en fördel. Är det inte bättre med enhetliga förband, som består av personer som brinner för sin uppgift?

 10. Niclas, egentligen spelar det ingen roll om den stora armen baseras på värnplikt eller yrkessoldater eftersom den förmodligen aldrig mer kommer att bli större än idag. Punt 3 vill jag dock förtydliga. Med diversitet menar jag att det även finns soldater som har andra möjligheter i livet än att bara vara soldater. Det tror jag är bra.

 11. Jag minns inte hur många pansar som ingick i ”striden ” om Irak, Men de var i alla fall många hundra gånger mer än vad Sverige har rent teoretiskt. Praktiskt har vi några dussin. Yrkesarmé..? Försöka duger….

 12. Det är ju ett ganska märkligt och inte minst vilset antagande att de som eventuellt skulle välja att söka anställning som yrkessoldater skulle ha ”talang” för sin uppgift.

  Kolla i USA till exempel. Inte är det i huvudsak de ”bäst lämpade” som blir yrkesmilitärer. De bäst lämpade lyckas hitta jobb och sysselsättning annanstans.

  Nationalekonomernas teoretiska antagande, att de som aktivt söker sig till ett yrke också är de bäst lämpade, är näst intill sinnesförvirrat. Om en dvärg skulle få för sig att bli basketspelare i NBA och aktivt söker sig dit, betyder det att dvärgen också är den ”bäst lämpade” att spela bakset? I don’t think so!

  Nej, allmän värnplikt med tillhörande mönstring säkerställer att de som har de psykiska och fysiska förutsättningarna att bli de bästa skyttesoldaterna (ur en given rekryteringspool) också blir det. Ett yrkesförsvar säkerställer bara att vapengalningar och människor som i övrigt står utanför den ordinarie, civila arbetsmarknaden hamnar i det militära.

 13. Vid införandet av en yrkesarme kommer FM bara att lyckats locka in de som ratats av arbetsmarknaden och utbildningsväsendet. Altså sannolikt de minst lämpade. Vi får helt enkelt betydligt sämre soldater och officerare i och med avskaffadnet av värnplikten. Finland bestog av rena värnpliktsförband under andra världskriget och så var dom ju bland de bästa förbanden som någonsin skådats i modern tid. Trögtänkta yrkessoldater duger bara till kanonmat. Dessutom kostar en pluton yrkes soldater lika mycket som en hel bataljon värnpliktiga. Försvarsmakten förvandlas till en liten men svindyr internationell flaggviftande och paraderande samling clowner eller på sin höjd en liten show bataljon a al NBG.

 14. Det kan nog hända att Malin i stort sett har rätt. De flesta ekonomiska prognoser tar nästan aldrig hänsyn till små fattiga länder.
  Om tex ett stort land på ca 180 miljoner invånare har en yrkesarme på 100.000 man så motsvaras det av en yrkesarme på ca 4000 man i Sverige, som är en handfull ifall det skulle krisa till sig. Givet att de förra bloggarna, som ansåg att kvaliteten på denna yrkesarme kunde vara något undermålig, har rätt och givet det faktum att vi inte skulle ha någon arme alls därutöver, så har man skitit i det blå skåpet, när det krisar…:)

 15. Forskning utfört av ekonomer ger jag inte mycket för då ämnet är att få fram effektiva förband till låg kostnad. Om inte forskarna har förståelse huruvida förband sättas samman för att nå maximal effekt så är det inte mycket lönt att ta del av deras rapporter. Jag har ändå läst igenom rapporterna. Anledningen till övergången till ett yrkesförsvar i USA är helt politiskt och inte ett sätt att förbättra sitt nationella försvar. Då uppgiften är att försvara USA så gäller samstämmighet bland amerikanska officerare: ett vpl försvar är att föredra. Dessvärre utför USA operationer långt utanför sitt eget territorium oftast med dolda agendor och motiv vilket kräver en yrkesarmé för att få folk att ställa up. Det är av intresse för USA att länder i Europa övergår till ett yrkesförsvar, avdemokratiseras och mörkas för att lättare kunna bidra med enheter i sina krig. Rapporten kan ha producerats för att uppnå USAs mål i den riktningen.

  Jag rekommenderar forskare istället att ta del av erfarenheter av ett värnpliktssystem i Finland. Att studera värnpliktsförband i Vietnamn saknar helt relevans eftersom ämnet är hur vi ska försvara vårt territorium där v.p.l. förbanden behärskar sin egen terräng och verkligen vill försvara sin hembyggd. Att använda vpl för imperialistiska krig utomlans är dömt att misslyckas och bör misslyckas av mycket naturliga skäl.

  nonicoclolasos måste vara varse att FM inte kommer att ha råd att öva yrkessoldater mer än vad som varit fallet med värnpliktiga. Hur kan då yrkessoldater bli bättre? När det gäller utrustning så blir den sämre i ett yrkesförvar eftersom kostnaderna för material måste sjunka rejält för att bekosta yrkessoldater.

  Professorer och doktorer påstår helt arrogant att deras dammiga instutioner bidrar till samhällsekonomin och att värnpliktsutbildning är slöseri med tid trots att dessa ej genomflört värnplikten. Värnplikten är samhällsekonomiskt mycket lönsam eftersom den klart ökar arbetes och sammanbets förmågan. Att som nu slussa in större delen av ungdomarna, trots bristande baskunskaper, på flumhögskolor flera år är däremot ett gigantiskt slöseri av samhällets resurser och ungdomarnas tid.

 16. Ping: Den dystra vetenskapen som ville släppa slavarna fria « Mattias Svensson

 17. En yrkesarmé innebär att försvarsmakten rekryterar på den internationella marknaden för legoknektar. Visserligen utbildar FM egna soldater men så fort de är klara med sin utbildning så står de till den internationella marknadens förfogande.

  Jag tror inte att du kommer att hitta några som brinner för uppgiften att försvara Sverige då ju alla I det nya giriga moderatsamhället betalar man en skattepremium för att slippa ifrån plikten att strida för sitt land. Att vissa ska riskera livet åt medel och överklassen för en underklasslön på 18 000 madens medel och överklassen, som ju med relativt billig peng köpt sig fria, kan fortsätta med höga löner och sköna liv under tiden; kommer inte att fungera alls. Det blir myteri, massdeserteringar och kanske tom revolution.

  Den fantastiska stridsmoralen i den finska värnpliktsarmén baserades på att ingen kommer undan och alla är med.

  Det är således pengar och förmåner som styr, så Sverige kommer att tvingas till att punga ut mer än 8 000 kronor per dag för varje soldat (legoknektslön) för att få folk att ställa upp då det blir kris/krig.

  De där nationalekonomimupparna från Helsinki har totalt missbedömt grunderna I stridsmoral och folkets vilja att försvara sin ort.

 18. Ping: Den dystra vetenskapen som ville släppa slavarna fria | Magasinet Neo

 19. En del dumbommar som ibland kallas ekonomer har alldeles för mycket att säga till om.

 20. Värnplikt är frisk-vård, personlighetsutveckling och utbildning. Menar flum ekonomerna att utbildning är dåligt för samhällsekonomin?

Kommentarer inaktiverade.