Den mystiska tiden

bankers_clock

Under en tid nu har jag funderat på tidens karaktär (vilket hänger samman med funderingar runt begreppet kausalitet). Jag kan inte påstå att jag har kommit så långt, men om du också finner ämnet fascinerande vill jag tipsa om två uppsatser av MIT-filosofen Bradford Skow:

  • I uppsatsen ”On the Meaning of the Question, ‘How Fast Does Time Pass?'” försöker han klargöra vad man kan mena med frågan ”Hur fort går tiden?” och hamnar i slutsatsen att ”… as a substantive matter of fact, time passes at one second per second.”
  • I uppsatsen ”What Makes Time Different from Space?” berör han skillnaden mellan tid och rum och menar att ”[a] direction (that is either spatial or temporal according to the geometry) is timelike iff it (or its opposite) is a direction in which the laws govern the evolution of the world”.

Food for thought, som man brukar säga.