Inget valborgsfirande för mig

descartes1

Descartes

Idag är det Valborgsmässoafton, vilket brukar innefatta en obehaglig naturromantik. I Albert Camus essä ”The Minotaur”, i The Myth of Sisyphus and Other Essays (s. 164), framkommer att det finns fler än jag som föredrar staden:

Silence is no longer possible except in noisy cities. From Amsterdam Descartes writes to the aged Guez de Balzac: ”I go out walking every day among the confusion of a great crowd, with as much freedom and tranquility as you could do on your garden paths.

Inget vurmande för björkar och lindar, sjö och berg, trastens sång och vattenfågelns lek här inte. Det är naturen som är stressande, inte stadslivet.