Irans ambassadör går inte tillräckligt långt

Irans ambassadör i Turkiet gör sitt bästa för att undvika att skaka hand med kvinnor:

safir_iran_02_01

Jag har stor sympati för ambassadörens agerande — handskakning är en ohälsosam tradition som bör avskaffas. Mitt problem med honom är att han inte går tillräckligt långt — han skakar ju faktiskt hand med män. Därför kan han bara betraktas som en halv förebild. Kim Jong-Il är härvidlag att föredra. Han dissar all handskakning.