Betydelsen av ögonkontakt

ogonMånga djur tolkar ögonkontakt som något negativt — som ett tecken på nära förestående aggression. (Därför undvikar jag att titta hundar i ögonen.) Så är det inte hos människan. Tvärtom är ögonkontakt viktig för social interaktion med andra människor. En färsk översiktsartikel, ”The Eye Contact Effect”, publicerad i Trends in Cognitive Sciences, belägger detta. Intressant nog kan en effekt konstateras mycket tidigt:

Several studies have revealed that sensitivity to eye contact is present even in newborns. Neuroimaging studies have also demonstrated that eye contact modulates cortical activation in infants as young as 4 months of age. This suggests that human infants are equipped with a bias to detect and orient towards faces that make eye contact with them.

Autistiska barn uppvisar mycket annorlunda mönster för ögonkontakt än andra, rapporteras också. Själv är jag inte sällan lite blyg när jag träffar nya människor och tittar dem inte alltid i ögonen. Det är nog inte bra för min kontakt med dem. Å andra sidan verkar man tänka bättre när man inte tittar andra i ögonen. Alltid något.