Något särskilt viktigt

Michel Foucault fick denna fråga i en intervju:

Does beauty have special meaning for you?

Hans svar:

I think it does for everyone.

Definitivt för mig!

Ur Ethics: Subjectivity and Truth (s. 128).