Är meningen med livet viktig?

Vi har Albert Camus, som i ”The Myth of Sisyphus” (s. 3-4) skriver:

Scientific knowledge is a matter of indifference; the issue of the meaning of life is the important one.

Men vi har också Peter Santesson-Wilson, som skriver:

Livets mening är filosofins mest överskattade problem, en liten pseudofråga.

Vem har rätt?