Kan man göra det man anser vara fel?

Filosofi är ett spännande ämne, vilket jag påmindes om när jag läste ”A Partisan’s Guide to Socratic Intellectualism” av Matthew Evans. Däri analyseras ett klassiskt argument, formulerat av Sokrates i Platons Protagoras och uttryckt av Evans på följande vis:

There is some agent, some act, and some time such that, at that time, the agent
(W1) knows [or believes] that forgoing the act is better than doing it;
(W2) is able to forgo it; and yet
(W3) does it.

Så om jag anser att det är bättre att äta morötter än att äta godis, och om jag kan undvika att äta godis, kan jag då verkligen äta godis? Jag har svårt att se det — ty om jag skulle äta godis, skulle inte det innebära att jag faktiskt anser det bättre att äta godis (för mig, just då)? Härvidlag är jag påverkad av Sokrates:

His conclusion, roughly put, is that we are capable of acting incorrectly only if (and only when) we fail to recognize that we are acting incorrectly. If he is right about this, then we could never do anything we knew was better left undone, since our having this knowledge would always be sufficient to prevent us from making any such practical mistakes.

Evans går igenom vad någon som intar motsatt uppfattning måste visa för att argumentet ovan ska kunna anses hålla och menar att uppgiften är tuff men inte hopplös. Är inte det de roligaste problemen — de som aldrig helt och fullt kan avgöras till allas belåtenhet?