Vad kostar en ren?

renKände du till att rennäringen ger upphov till en stor årlig samhällsekonomisk förlust? För tio år sedan uppskattades den till ca 200 miljoner kronor. För varje intjänad krona tillfördes näringen 6,50 kronor i stöd år 1993. Detta fick jag veta då jag läste den oväntat spännande ESO-rapporten Vad kostar en ren? En ekonomisk och politisk analys (Ds 1998:8). Den nationalekonomiska analysen kan förstås bara uppskatta kostnader och intäkter och inte besvara frågan om staten ska stödja en förlustverksamhet, t.ex. av kulturella skäl. Det får vi var och en ta ställning till. Vad anser du?

24 reaktioner på ”Vad kostar en ren?

 1. Jag är för att ta bort subventionerna, utom till Tomten. Hans renar får gärna kosta mig en liten peng.

 2. Det är mycket som är märkligt med rennäringen. Om jag inte tar miste får den t ex enligt lag bara idkas av individer med viss etnisk bakgrund.

 3. Sen borde man också tänka på den kostnad det innebär att renarna förstör den känsliga fjällnaturen. Visst, renarna hör ju hemma där men problemet är att renar är så många (självklart blir det många renar med dessa givmilda subventioner).

  Sen är det en kostnad att en turist inte ens får fiska för eget behov för att samerna tycker synd om sig själva medan de glider runt i helikoptrar betalda av skattebetalarna.

 4. Baphomet: Det stämmer bra det:

  ”Förutom Rennäringslagen så skyddas renskötselrätten av grundlagen genom Regeringsformen 2:20 som ett undantag från fri näringsrätt (att det bara är samer som får bedriva renskötsel).”

  Daniel: På s. 128-133 diskuteras rennäringens miljöpåverkan, men den anses svår att uppskatta i monetära termer och ingår därför inte i kostnads-intäktsanalysen.

 5. Visst är det underligt med rennäringen. Ändå är den värd att bevaras. Tills man inte anser det längre. Eller som med experimentiell teater som behöver subventioneras, som aldrig ansetts vara värd att bevaras. Men där man ibland anser det i framtiden. Hm, har staten rätt att använda våra pengar på sådant som de inte kan förklara för ”förnuftiga”?

 6. Och ändå kostar renfilé närmare 500 kr / kilo i charkdisken. Bah, humbug!

  (Men gott är det.)

 7. En tanke skulle kunna vara att återställa, så att säga, etnisk symmetri i rättigheterna genom att godtyckligt /förbjuda/ samer att ägna sig åt någon annan bidragsbeströdd näring. Likadant med sametinget. Om man av någon anledning prompt anser sig nödgad att inrätta offentliga organ där endast samer äger rösträtt, får vi i rimlighetens namn också ha motsvarande organ för icke-samer där samerna inte släpps in.

 8. Eller kanske ska man kvotera in kurder, somalier och andra kulturberikare i rennäringen.

 9. En annan angelägen reform vore att i grundlagen ange att endast gotlänningar får föda upp får.

 10. Niclas
  Jag kan också reta mig på delar av ”samefrågan” men inser samtidigt att det inte är så enkelt. Vi har ju med människor att göra.

  Man kan väl i logikens namn göra liknelsen:

  Vad kostar en operabiljett ?

  Och då inte enbart för att retas!

 11. Anders: Jag tycker att såväl opera som rennäring inte borde subventioneras. Det är också rimligt att tänka att subventionernas kostnader underskattas. Många av renägarna hade förmodligen utan den här subventionerade verksamheten klarat av andra kvalificerade arbeten som skulle generera skattepengar och tillföra konkurrens och utveckling på olika marknader. För operan gäller samma sak samtidigt som annan kultur missgynnas. Om det finns starka positiva externaliteter, behov av att minska lidande osv är det ju en annan sak. Det historiska stödet till bibliotek, skola, sjukhus mm är sådana exempel.

 12. JM
  Vi betalar för det historiska minnet. Svenskarnas tidigare övertagande av landområden som historiskt anses tillhört samerna.
  I jämförelse med intäkterna från vattenkraft och gruvnäring är stödet till samerna definitivt sk ”felräkningspengar”.
  Så kan man se frågan om man har lust och just nu verkar detta vara relevant mht den rådande kulturen med fokus på vårdandet av sk ursprungsbefolkningar och den tillhörande symbolen om att den starke skall vara snäll. Riktigt snäll!

  Inom en inte alltför avlägsen framtid så kommer nya fokus.

 13. Anders: Jag tycker att exempelvis allvarligt sjuka människor ska garanteras vård av det offentliga. Däremot tycker jag inte att ursprungsbefolkningar ska vårdas genom raslagar som ger vissa av dem mångmiljonbelopp i subventioner för att föda upp och avliva stora mängder renar. Jag tycker inte att det är okej att ta delar av människors hårt inarbetade inkomst för omfördelning till sådant. Jag tycker inte heller att det blir någon slags kompensation för landkonflikter som ägde rum för ett antal hundra år sedan om vissa svenska medborgare med samiska gener får den här typen av fördelar.

 14. Jm
  Jag har förstått att du tycker detta.
  Just nu är det dock så att den andra sidan leder.

  Det är bara att kämpa på om man skall få som man vill.
  Min fru tycker att jag skall låta bli att kämpa så mycket. Hon tycker att jag skall njuta lite mer.

  Speciellt nu när det är nyårsafton.

  Så då säger jag istället lite glatt.

  Gott Nytt År

 15. @Baphomet

  Med same, enligt sametingslagen, avses den som anser sig vara same och

  1. gör sannolikt att han eller hon har eller har haft samiska som språk i hemmet, eller
  2. gör sannolikt att någon av hans eller hennes föräldrar, far- eller morföräldrar har eller har haft samiska som språk i hemmet, eller
  3. har en förälder som är eller har varit upptagen i röstlängd till Sametinget.medlem som avses under 1 eller 2 eller som är efterlevande make eller underårigt barn till avliden sådan medlem.

  En fantastisk konstruktion!

  Notera emellertid att man därutöver måste vara medlem i sameby för att få bedriva rennäring.

 16. Det rasbaserade skråväsendet kan utvidgas på skojiga sätt:

  – Endast iranier får driva pizzerior
  – Endast hallänningar i tre generationer får driva golfbanor och segelbåtstillbehörsbutiker
  – Norrlänningar ges exklusiv rätt att bränna hemma
  – Endast skärgårdsbor har rätt att fiska i havet
  – Endast romer får spå i händer

  Högmodernt.

 17. Man kan ju förstås tycka att det är idiotiskt med subventionering av handikappanpassning, blindskrift, byggande av kyrkor för religiösa idioter etc. etc. men det är nu en gång så, att det råder en viss koncensus i frågan där antingen dummare folk än Ni varit inblandade eller också klokare… Your pick.

 18. Den svenska staten har i hundratals år bedrivit en vedervärd kolonialpolitik, som eskalerade enormt under krigsåren. Retoriken i denna rapport är en del av denna. Alla bidrag till dylika verksamheter är att försöka betala igen för gammalt dåligt samvete. Den som vill avskaffa dessa subventioneringar kan ju fundera över hur många helikoptrar som hade flaxat runt för nöjes skull med samer bakom spakarna ifall det hade varit samer som ägde alla gruvor och vattenkraftverk. Det hade kanske varit en massa fattiga invandrande stockholmare som stått i gruvorna och grävt med spade medan deras barn mobbats för hur tystlåtna de varit på alla samiskspråkiga lektioner i skolan. Kanske hade makten varit så snäll att den tillät en extratimme i veckan med hemspråk i fjollträskmål och gett bidrag till att invandrarbarnen skulle få äta sin falukorv åtminstonde en gång om året.

 19. Ebba ditt inlägg är ju vanvettigt, som bekant finns det kanske 20 000samer i HELA SVERIGE, flest i Stockholm, det är en liten marginell grupp som får oerhörda bidrag, det är klart att det har bott människor i Sverige under många tusen år, att samerna ens skulle ha varit först här är inte helt utrett, enligt samernas egna berättelser fanns det ett folk redan här… men det kan vi lägga åt sidan nu, debatten att ta bort bidragen till rennäringen är rimlig att diskutera, det är helt orimligt att påstå att samerna skulle ha någon äganderätt till större delen av Sverige, det faller på sin egen dumhet. Ska 20 000 människor ska ha ha en sorts äganderätt över större delen av Sverige, jag måste bara le när jag tänker på detta.

  Dessutom är det en enkel sak att tänka sig följande, när man ser blonda långa samer som påstås vara ättlingar med ett asiatiskt folk med ett helt annat utseende, dvs mörka drag o sneda ögon, då förstår man att en same idag har samma gener som övriga svenskar, de är genetiskt så utblandade idag att det finns någon skillnad att tala om.. Det är faktiskt så att många människor har haft renar och fött upp dem utan att ha någon anknytning till samerna, så det är en intressant fråga, vem är same egentligen i Sverige?

  Ta bort bidragen till rennäringen, det finns väl ingen anledning att skattebetalarna ska betala för en hobby, för en hobby är det, genomsnittsinkomst från renslakten är nog max 30 000 Kr/år och renskötare, ingen kan leva på en sådan hobby, varför ska skattebetalarna stå för notan?

Kommentarer inaktiverade.