Skatteförslagen duggar tätt

boffiFettskatt har jag hört talas om. Nu kommer nästa skatteförslag:

There have already been calls by Australian experts to reduce the amount of water wasted through toilet flushing with a proposed new toilet tax.

Låt mig säga så mycket, att en sådan skatt skulle behöva vara synnerligen hög för att påverka mitt spolbeteende. Jag ser vattenklosetten som ett av civilisationens kännetecken.