Vad menas med nyliberalism?

Ordet ”nyliberal” används ofta som allmänt skällsord i den politiska debatten. De två norska statsvetarna Dag Einar Thorsen och Amund Lie har i ”What Is Neoliberalism?” tagit en närmare titt på vad ”nyliberalism” egentligen betyder. De börjar med att bekräfta bilden av hur ordet används:

An initial mystery facing anyone who wants to study neoliberal ideology in more detail is that there does not seem to be anyone who has written about neoliberalism from a sympathetic or even neutral point of view. … Several of these works accord neoliberalism an overwhelming significance, while they at the same time seem quite happy to leave the concept of ”neoliberalism” completely undefined, claiming … that it defies definition. One might therefore easily begin to suspect that the concept has become, in some quarters at least, a generic term of deprecation describing almost any economic and political development deemed to be undesirable.

Hur menar då Thorsen och Lie att begreppet ska förstås?

Neoliberalism is, as we see it, a loosely demarcated set of political beliefs which most prominently and prototypically include the conviction that the only legitimate purpose of the state is to safeguard individual, especially commercial, liberty, as well as strong private property rights (cf. especially Mises 1962; Nozick 1974; Hayek 1979). This conviction usually issues, in turn, in a belief that the state ought to be minimal or at least drastically reduced in strength and size, and that any transgression by the state beyond its sole legitimate purpose is unacceptable (ibid.).

Jag tror att få av dem som i debatten beskylls för att vara nyliberaler är det enligt denna definition. I den liberala traditionen anser de flesta att staten bör göra mer än att upprätthålla frihet, även om de flesta anser att detta är en viktig uppgift, kanske t.o.m. den viktigaste. (Även Rawls ger frihetsprincipen högst prioritet.) Många liberaler torde också ogilla talet om ett ”legitimt” syfte. Det låter som om det finns klara, svart-vita principer som delar in statlig verksamhet i en godkänd och en icke-godkänd del. Nu är det förstås inget problem för en definition av nyliberalism att den gör få människor till nyliberaler — men för dem som använder begreppet som ett allmänt skällsord manar den till skärpning. Allt man ogillar i samtiden, t.ex. andra, dominerande former av liberalism, är inte nyliberalism.

Se vad Stanford Encyclopedia of Philosophy har att säga om ”classical liberalism” och det tidigare inlägget ”Vad är liberalism?”. För ett färskt exempel på angrepp på nyliberalismen, se Lotta Gröning.

33 reaktioner på ”Vad menas med nyliberalism?

 1. Jag kom att tänka på den här artikeln häromdagen då frågan dök upp bland kommentarerna här, men då hittade jag den inte. Men så kom jag ju på nu att jag nämnde den i samband med den här underliga artikeln där vindkraft är ”nyliberal kommersialisering av blåsiga platser”.

  I alla fall så citeras en Andew Norton, han menar att termen säger mest om de som använder den, och inte de som blir utpekade som nyliberaler.

  … it does describe the people who use it. Using ‘neoliberal’ is code for ‘I am a left-winger who does not like markets’. It is a leftist version of the secret handshake; a signal that the reader is with fellow travellers. It is especially useful for academics seeking overseas recognition and the globalised anti-globalisation movement.

  Något tillspetsat kanske, men inte helt utan sanning.

 2. För mig bottnar frågan naturligtvis i evolutionsläran.

  1) Det finns inget mål med den evolutionära processen

  2) Naturligt urval är den grundläggande parametern i evolutionen

  3) Evolutionen värderar inte gott eller ont.

  4) Men det gör vi.

  Således: Nyliberalismen är en utopi.

 3. Helt ovetenskapligt grundat har jag åtminstone fått känslan av att ”nyliberal” åtminstone på svenska är mer förknippat med den strikt ekonomiska sidan. ”Libertarian” indikerar för mig mer allomfattande värderingar som hämtar kraft ur klassisk liberalism, kanske med mer av en inriktning även mot det civilrättsliga hållet snarare än mot mikro- och makroekonomi. Själva beteckningen är ju direktimporterad från engelskan i det senare fallet och inte riktigt bekväm att använda ännu.

 4. Ping: Vad är nyliberalism « Anders B Westin problematiserar

 5. Anders, du får nog förklara dig bättre. Den där uppspaltningen säger väldigt lite om nyliberalism, ej heller speciellt mycket om politisk ideologi överhuvudtaget. Det är klart att det är en evolutionär process när en ideologi utvecklas, men att knyta politiska åsikter till den biologiska evolutionen är inte helt okomplicerat.

  Din slutsats verkar också underligt dragen, jag ser inga samband som pekar strikt mot det sammanfattat med de fyra punkterna. ;)

 6. Det är ju lördag så jag festade till det och läste Thorsen och Lies artikel, och det var en sak som jag reagerade på.

  Neoliberalism is for instance silent on the issue of whether or not there ought to be democracy and free exchanges of political ideas.

  Det är från sidan 15 när de själva ger sig på att definiera nyliberalism. Men det är något oklart om nyliberalism bör definieras på så vis, eller om det är åsikter som ska hänföras till de tänkare och filosofer som det hänvisas till (Friedman, Nozick, Hayek, Mises, Norberg och några till). Eftersom det sistnämnda knappast gäller – snarare brukar de argumentera för yttrandefrihet och liknande friheter utifrån ett liknande perspektiv som när de argumenterar för ekonomisk frihet – så är det underligt att hänvisa till dem när det gäller att definiera vad som är nyliberalism.

  Vad gäller den begränsning av den politiska processen som nyliberaler önskar sig så är den ju samma resonemang som förs fram tidigare i artikeln när liberalismen diskuteras, då med hänvisning till John Ryan:

  Ryan hook up liberalism with the idea that state power ought to be exercised with caution and within constitutional limits, for instance within a system based on the separation of powers, as suggested by earlier liberals such as Locke and Montesquieu.

  Därför kan jag inte riktigt hålla med om detta (sidan 16):

  Neoliberalism is perhaps best perceived of as a radical descendant of liberalism ”proper”, in which traditional liberal demands for ”equality of liberty” have been bent out of shape into a demand for total liberty for the talented and their enterprises.

 7. Gustav

  Om livet i grunden går ut på selektion vilket evolutionsläran anger så tycker jag att det blir en enkel logik i att helt fria selektionsarenor utan reglementen kommer att leda till selektion, dvs skiktning, gruppindelning och därmed segregering.

  Detta är då helt oberoende av vilka selektionsmetoder som man tillåter, dvs våld, handel, kreativitet, skapande mm.

  Staten är i detta ett verktyg att jämna ut och korrigera.
  Staten har ett antal verktyg för detta: Lagar, beivran, utbildning, skatt, progressiv skatt, arbetslöshetsunderstöd, hjälp till självhjälp, socialbidrag, lånsiktiga investeringar, infrastruktur mm tusentals aktiviteter i den kultur som vi nu just lever i.

  Allt som i grunden går ut på att korrigera den fria selektionens brist på värdering, mål och mening.
  (Norra Kongo kan man ha i åtanke!)

  Ungefär som att man har regler inom idrott eftersom det annars skulle urarta inom några minuter när något geni kom på den stora idén på att bryta det innanvarande kollektiva konsensus.

  Det är därför jag är så pragmatisk att jag nog bäst definierar mig som socialliberal.Den pragmatiska insikten om alltings oerhörda komplexitet.

 8. Jag uttryckte vad du kallar en ”värdering”. Fast mera koncist än vad du själv brukar göra.

 9. Ähh
  Vad dum jag var.
  Ja la in en länk i den tidigare kommentaren. Spamfiltret i WordPress låser min förra kommentar.

  Just då Niclas självklart sitter klistrad framför SVT2 och nogsamt njuter av:

  Wagners Siegfried.

  Den enda företeelsen som kan få Niclas att ”missköta” sin blogg.

 10. Baphomet: Jo, så mycket förstod jag. Men en nackdel med att vara koncis är att det kan bli svårt att avgöra vad värderingen åsyftar. Ogillar du nyliberalism eller de norska statsvetarnas försök att analysera och definiera nyliberalism?

  Anders: Siegfried dånar i bakgrunden! :-)

 11. Det är snarast så att det finns en regelbundet återkommande kommentator här vars lika enfaldiga som pretentiösa nonsenssvada jag bara inte tål. Men jag jobbar på att försöka tolka inläggen som parodiskt menade.

 12. Baphomet: Du har möjligtvis ingen egen blogg där vi normalbegåvade kan ta del av dina objektivt högtstående värderingar? Jag inser förstås att dina texter förmodligen flyger rakt över huvudet på mig, men det vore ändå intressant att läsa.

 13. Nej, dessvärre. Jag är rädd att kommenterandet här tar all min tid i anspråk. Men tack för intresset.

 14. Jag brukar lyssna efter prat om ”nyliberalism”, ”ekonomism” och ”positivism” som snabba indikatorer på politiserad idioti. Det är praktiskt att tidigt kunna lämna samtal och lägga bort böcker innan man kastat bort eftermiddagen.

  @Baphomet: Jag använder en snarlik teknik för att sovra i Niclas kommentarsfält. Tiraderna från vissa ack så flitiga signaturer – min tanke går till outhärdliga pratkvarnar på bussen – har jag helt slutat att läsa. Dina dartpilar, däremot, kastar jag mig över.

 15. Andres:
  Jag har aldrig mött någon som dragit så långtgående politiska konsekvenser av evolutionsläran. Är lite imponerad. Men jag anser nog att du hamnar fel eftersom du blandar samman samhället med staten. Vi behöver inte staten som verktyg för att jämna ut och korrigera den fördelning som samhället gör helt utan tvång.

  (Men det är inte lätt. Sosse-svenskan har ju med framgång gjort ”samhället” synonymt med ”staten” precis som ”välfärd” sedan länge är synonymt med ”höga skatter och politikerstyrd verksamhet”.)

 16. Är det jag som är så tröttsam och utmobbad.

  Baphomet: Jag tar gärna emot argument som gör att jag kan tystna. Något som gör att jag kan slappna av och sikta in livet mot ett något mer avslappnat tillstånd. Men då tror jag att du måste beskriva en hållbar världsbild som inte bara är en enfaldig pretentiösa nonsenssvada.

  Cristopher: Är inte staten i ett demokratiskt samhälle en institution som samlar vår kollektiva vilja. Kan du komma på något bättre.
  Är inte den stat vi har en konsekvens av våra gemensamma kondenserade viljor. En alternativ lösning efterfrågas!

  Som jag sa, tar jag gärna emot argument som får mig att ändra min ståndpunkt.

 17. Anders:
  Jag skulle nog hävda att bara en idealist kan tro att staten är ”en institution som samlar vår kollektiva vilja”. Visst har varje medborgare i en demokratisk stat möjlighet att välja sina ledare, men i praktiken styrs våra liv av politiker och byråkrater som valts i flera led och för mandatperioder som vi vid valtillfället saknar kunskap om. Som den ”nyliberal” jag är så accepterar jag att staten är en nödvändighet. Medborgarna behöver staten som garant mot inre och yttre våld, vi behöver rättsstaten för att avgöra konflikter som civilsamhället inte förmår hantera. Men vår vilja uttrycks genom alla de handlingar vi gör i vår vardag. Och i den mån man alls kan tala om en kollektiv vilja så är den summan av individuella handlingar i ett avgränsat samhälle. Vad exakt som definierar ett samhälle är en svår och komplicerad fråga eftersom mänsklig gemenskap tar sig så många uttryck på så många nivåer. Fria individer rör sig mellan olika gemenskaper som tillsammans och var för sig är samhällen.

 18. Christopher. Tack för att du är seriös.
  Jag ser vad du skriver och i den bästa av världar så förstår jag vad du önskar.

  Problemet för min del är det jag ser framför mig.

  Onda och Goda spiraler. Som jobbar i komplexa processer. Till slut många öar av varierande tillstånd.
  Men det är de ”utslagna”, svaga, desperatas situation jag mest tänker på. Deras sociotop som verkligen jobbar i negativa spiraler. Dessutom föds det barn in i dessa miljöer. Dom växer upp under extrema situationer med föräldrar som är upptagna med annat än omsorg.

  För mig är kriminalitetens konsekvenser ett oundvikligt spår.
  Ytterligare destruktiva spiraler med segregering, uppdelning och till slut ”stängda stadsdelar”.

  Vad gör man åt dessa processer när man har en stat som saknar resurser. Är det Röda Korset som skall rycka in. Staten har inga resurser annat än lagar, polis och domstolar.

  Jag förstår helt enkelt inte, eftersom dina ord ”fria individer” kräver det övernaturliga.
  Det är därför jag tuggar om evolutionsläran fast det bevisligen stör en del personer till vansinne.

  Det finns inga fria individer. Det tycker jag Niclas väldigt tydligt försökt redovisa på denna blogg.

  Där har man paradoxen. Finns det ingen fri vilja så finns det inga fria individer. Allt är i grunden en gigantisk biologisk process som vi ser som en film i våra huvuden. (”enfaldig pretentiösa nonsenssvada”)

 19. Anders:
  Visst finns det fria individer. Alldeles oavsett vad man anser om den fria viljan så kan man konstatera att människan är fysiskt autonom och inte styrd av någon annan än sig själv. Och vad gäller det övernaturliga så menar åtminstone jag att de hårda deterministerna har ett större problem med detta än de som försvarar den fria viljan.

  Hursomhelst så tycker jag att du har en naiv syn på staten. Du pratar mot bättre vetande, för inte kan du ha missat att Sverige och Danmark har många uteliggare och stora grupper i relativ fattigdom trots att dessa båda länder har världens högsta skatter. Att det är så beror alltså inte på att staterna är svaga och saknar resurser utan har sin förklaring i att välfärdsstaten omfördelar till den för politikerna så viktiga medelklassen.

  Robert Nozick visar i sin bok ”Anarki, stat och utopi” på en rad faktorer som talar emot John Rawls och andra socialliberalers idéer om en rättvis statlig omfördelning. Det tyngsta argumentet är att naturligtvis att ekonomisk omfördelning är oförenlig med frihet, men också att den är minst lika godtycklig som privat välgörenhet. Politiker skiljer sig nämligen inte från andra människor: de drivs av samma girighet, avundsjuka, kärlekstörst, fördomar och statusjakt som andra.

  Andra nyliberaler har utvecklat kritiken och menar att omfördelning tenderar att hämma samhällets utveckling genom sin normerande funktion. Med andra ord: medborgarna anpassar sig efter bidrag och skattesystem istället för att tänka nytt och vara innovativa – folket blir beroende av politikernas godkännande istället för tvärtom. Det var ur denna kritik som idéerna om platt skatt föddes.

  Det är ett faktum att de hemlösa i Sveriges storstäder får sin primära hjälp från frivilligorganisationer. Kommunernas socialtjänster gör ofta ett bra jobb, men det är Röda korset, Stadsmissionen och Frälsningsarmén som gör grovjobbet för de verkligt utsatta. Så vill man arbeta för att få bort den verkligt miserabla fattigdomen i Sverige bör man arbeta för att uppmuntra privat välgörenhet snarare än att ge staten mer makt och pengar. Att tro på människans godhet och vilja att göra gott utan tvång är nyliberalism för mig.

 20. Christopher

  Den här frågan är naturligtvis inte svartvit. Det är gråskalor i allt. Förutom i en detalj.

  Det finns ingen fri vilja, det finns inga fria individer och människan är inte autonom.
  Insikten om detta är en obeveklig konsekvens härledd ur evolutionsläran.
  Människor sitter ihop med hjälp av språk, kroppsspråk, dofter, feromoner, hormoner och komplexa gruppprocesser.

  Jag kan inte rå för att jag ser detta. Jag är utbildad inom det naturvetenskapliga området och lever på att hantera signalprocesser.

  Jag kan helt enkelt inte frigöra mig från de insikter detta kunskapsspår har givit mig.

  Skall jag förtränga dessa kunskaper så ber du mig om en lika stor mental ansträngning som att helt plötsligt börja tro på Bibelns skapelseberättelse.

  Du vill att vi skall vara autonoma individer. Andra vill ha ett liv efter detta, andra tror den heliga skrift.

  Jag har helt enkelt svårt att se någon större skillnad mellan dessa föreställningar.

  Att staten misslyckas är naturligt. Det är en enda lång resa av lappa och laga. Det perfekta tillståndet är en hägring som vi aldrig kommer fram till, men som den envise alltid strävar mot.

  Jag är självklart inte motståndare till frivilliga hjälporganisationer men det kan aldrig ersätta den demokratiska statens förmåga.
  Jag inser också de problem som finns i gränssnittet mellan frivillighet och myndighetsutövning men jag har ingen lösning på detta problem.

  Personligen vill jag fokusera så stor del av våra gemensamma resurser på ”hjälp till självhjälp” men det finns alltid vissa människor som saknar förmågan att hantera självhjälp. Då återstår enbart stöd och hjälp.

  Grundläggande är nog ändå din tro på autonoma individer.

  Jag är inte ensam om att vara pragmatiker. Läs tex Niklas Ekdals krönika i Dagens DN ”Allmänningarnas tragedi”
  Själv tycker jag den filosofiska arketypen ”allmänningens dilemma” vara en av de mer kloka insikterna.

 21. Anders, du skriver att det perfekta tillståndet är en hägring som vi aldrig kommer fram till, men som den envise alltid strävar mot.

  Du förstår väl att rent funktionellt så suboptimerar man om man försöker nå det perfekta tillståndet hela tiden?

  Så snälla, droppa den där retoriken som bara är till för din egen mentala onani.

 22. Anders:
  Om det nu inte finns några autonom individer, varför då bry sig om mänskliga rättigheter och demokrati överhuvudtaget? Varför inte bara låta den med mest vapen styra på allas vägnar. Det är ju ändå determinerat. Och varför inte sluta tramsa med saker som yttrandefrihet och ”en man, en röst”. Den som är bäst på att anpassa sig till sin miljö kommer ändå att klara sig, och de som blir brända på vägen kan ju ändå bara ses som naturliga offer för den själviska genens framfart.

  Nej, Anders, du drar evolutionsteorin alldeles för långt. Människor är inte oskiljaktiga från varandra. Alla samhällens minsta beståndsdel är individen. Hon är autonom för att hon går att skilja från sin grupp, inte för att hon klarar sig helt utan andra människor. Att sedan biologin avgör många av våra val ändrar inte på faktumet att vi medvetet kan välja bort en sak för något annat.

 23. Varför bry sig!
  Mitt jag styr mig. Det finns inne i huvudet. Jag bryr mig.
  Min och mångas upplevelse av tillvaron är att det är trevligare att leva när man känner att andra också har det bra. Jag mår dåligt av att se att andra mår dåligt.

  Konstigare är det nog inte. Dessutom gör jag riskbedömningar om hur illa det kan bli om vi inte bryr oss.

  Christopher enligt mitt och vissa andras sätt att se frågan så är vi treeniga: individ, divid och kollektiv i ett ständigt samspel.
  Min familj har varit borta i fyra dagar i England. Jag har varit ensam i villan. Det känns till en början lite trevligt men sedan kom ett tomrum om att något saknades.

  Ähh- vi kommer inte längre. Jag vet inte hur gammal du är. Men det är väl som man säger. Det går inte att lära gamla hundar att sitta. Varken mig eller dig.

  Du är nyliberal och jag är socialliberal. Det sitter i väl amygdala.

 24. Anders:
  Nej, vi kommer nog inte längre. Men jag gillar inte vad jag uppfattar som en insinuation att vi ”nyliberaler” på något sätt är sociopater eller solipsister som inte värdesätter samvaron med andra. Så är det naturligtvis inte. Det är synen på staten som skiljer oss. Familjelivet, vännernas betydelse och samarbetet med andra är ju exempel på gemenskaper som fungerar utan staten.

 25. Christopher
  Jag tror säkert att nyliberaler gillar att umgås med vänner och medmänniskor. Man kan säkert vara mycket socialt intresserad om man är nyliberal.

  Däremot tvingas jag använda begrepp som närfälts altruist och fjärrfälts egoist.
  Dvs dom som är med i gruppen är i värmen, men dom som av olika anledningar inte kvalificerar sig, hamnar ute i kylan och får kämpa själva för att hålla huvudet över vattenyta.

  Även om det inte är så som du vill att det skall vara, så är det så det kommer att blir.

  Det är därför som jag inte är nyliberal.

  Inte sociopater. Men skall jag vara ärligt så har jag lagt många timmar på att försöka förstå hur riktiga högermänniskor tänker. Jag har inget svar än. Jag får inte ihop det.

 26. Ping: Fördumning i DN | Sänd mina rötter regn

 27. Ping: Två saker | Sänd mina rötter regn

Kommentarer inaktiverade.