Efter nedgång kommer uppgång

OECD bedömer att 2009 blir ett mörkt år för BNP-tillväxten i världen. Men redan 2010 ser det bättre ut, vilket kan vara bra att påminna sig när nyhetsrapporteringen går i moll. Från DI i fredags:

oecd

Diagrammet kan användas för att illustrera mitt huvudtänkande kring krisen: att man inte bör utvärdera ett ekonomiskt system endast utifrån nedgångar. Även uppgångar måste beaktas. Det duger inte att säga: ”Å, detta system ger upphov till nedgångar, därför måste vi överge det!”

Om man t.ex. jämför Japan och USA ser man att Japan drabbas mindre hårt av krisen — men det kan inte sägas vara eftersträvansvärt om det är en funktion av ett system som också ger lägre uppgångar. Och mycket riktigt: Japan klarar sig sämre än USA såväl före som efter 2009. Iran är ett annat sådant exempel: genom sin relativa isolering drabbas inte landet så hårt av krisen, men den långsiktiga välståndsutvecklingen är mycket sämre. Makroekonomen Erik Hurst har detta klart för sig.

4 reaktioner på ”Efter nedgång kommer uppgång

  1. Intressant diagram. Jag hade fått för mig att det var mer neråt både i år och i framtiden. Man har ju mest om nedgången i media, om man säger så.

  2. Det där är väl ren BNP-tillväxt. Ur ett välfärdsperspektiv är det ju per capita tillväxten som är intressant och US har ju som ett av fa rika länder som har växande befolkning och maste därför ha en hel del tillväxt enbart för att inte bli fattigare. Japan dàremot som har en stagnerande(eller minskande?) kan ju imponera med 1% tillväxt.

Kommentarer inaktiverade.