Deprimerande låg inkomst

Enligt en ny longitudinell studie* påverkas inkomstens utveckling (mätt som log av timlön) av ens mentala hälsa. Fyra fall särskiljs:

  • inga symptom på depression (översta, prickade linjen)
  • inga tidiga symptom, men sena symptom, på depression (heldragna linjen)
  • tidiga symptom, men inga sena symptom, på depression (streckade linjen)
  • både tidiga och sena symptom på depression (nedersta, tunna linjen).

depression

Dessa samband styrks också ekonometriskt i studien. Förvisso är det svårt att säkert uttala sig om kausalitet här, men om depression ger sämre löneutveckling kan man tänka sig en ond cirkel — det blir nog inte lättare att må bättre om man dessutom tjänar sämre än andra.

_____________________

*Cseh, Attila (2008). ”The Effects of Depressive Symptoms on Earnings.” Southern Economic Journal, 75(2): 383—409.