Prostitution som rationellt val

Det finns en tendens i svensk prostitutionsdebatt att måla i mörka färger. Enbart. En viss nyansering krävs — det finns olika typer av prostitution med olika orsaker och effekter. En ny studie ger ytterligare belägg för att inte all prostitution behöver ses som en totalkatastrof:

In an apartment building on Chicago’s Southside, fifty of the seventy-five residents are sex workers. Our study uses in-depth interviews and participant observation of Chicago’s sex work economy to argue that sex work is one constituent part of an overall low-wage, off-the-books economy of resource exchange among individuals in a bounded geographic setting. To an outsider, the decision to be a sex worker seems irrational; in this article we argue that specific localized conditions invert this decision and render it entirely rational. For the men and women in our study, sex work acts as a short-term solution that ”satisfices” the demands of persistent poverty and instability, and it provides a meaningful option in the quest for a job that provides autonomy and personal fulfillment.

Det finns här två grundsynsätt: ett utopiskt och ett realistiskt. Det förra vill till varje pris utrota det som inte är bra. Det senare inser att detta inte går och att det istället gäller att, även i en värld fylld av svårigheter, försöka göra det så bra som möjligt (eller så lite dåligt som möjligt) för dem som har det svårt. Givet världen som den är kan det vara rationellt för vissa att sälja sex, och vi bör inte sätta käppar i hjulet för dem.