Atomistisk musik

John Adams verk Harmonielehre är starkt. Det får mig att tänka på en storstad av atomistiska människor som rör sig fram och tillbaka utan att beröra varandra.

Här är Adams nya självbiografi.