Gudomlig insikt om fri vilja

Wotan i Die Walküre (akt II, scen 2):

denn selbst muss der Freie sich schaffen
sdsdsd
for the Free man has to create himself
sds

Detta är samma idé som filosofer som Galen Strawson anför när de förklarar att fri vilja inte kan existera såvida vi inte är causa sui, orsaken till oss själva.