Gen för transsexualism?

Ny forskning (populärpresentation här) indikerar att transsexualism, åtminstone i fallet man-till-kvinna, har en genetisk komponent:

This study provides evidence that male gender identity might be partly mediated through the androgen receptor.

Denna skillnad kan resultera i svagare testosteronsignaler. En av författarna kommenterar:

There is a social stigma that transsexualism is simply a lifestyle choice, however our findings support a biological basis of how gender identity develops.

Jag har tidigare förespråkat respekt för transsexuella. Den förutsätter på intet sätt att transsexualism har en genetisk komponent, men kanske kan en del andra ha lättare att acceptera fenomenet med den utgångspunkten. (Studier visar t.ex. att personer som tror att homosexualitet inte är ett eget val är betydligt mer accepterande eller toleranta än andra.)