Var Baader och Meinhof rationella?

Ulrike Meinhof och Andreas Baader
Ulrike Meinhof och Andreas Baader

Igår såg jag den nya, rafflande filmen Der Baader Meinhof Komplex. Som barn på 1970-talet minns jag hur obehaglig jag fann nyhetsrapporteringen om olika terroristdåd — särskilt lever bilderna på den mördade Hanns-Martin Schleyer kvar. Nu har jag mer distans, och en förmåga att fundera i mer intellektuella banor kring Röda arméfraktionens verksamhet.

Det jag finner fascinerande är i) att det finns människor som brinner så starkt för en politisk sak att de offrar allt för den (hur många gör egentligen det?) och ii) att de offrar allt trots att de antagligen vet att kampen är fruktlös.

Bryan Caplan ställer i sin artikel ”Terrorism: The Relevance of the Rational Choice Model”* (preliminär gratisversion här) frågan om terrorister är rationella. Han klargör att det beror på vad som menas med rationalitet och diskuterar tre definitioner. Han menar att terrorister av Baaders och Meinhofs slag kan anses rationella i två avseenden: de reagerar på incitament och de är relativt egenintresserade. Men, för att knyta an till i) och ii) i föregående stycke, de kan knappast ses som rationella med avseende på rational expectations: dvs. de tenderade att begå systematiska fel och, åtminstone utåt och länge, upprätthålla en felaktig förståelse av verkligheten. Som Karin Bauer uttrycker det (om Meinhof):

Although she would not admit it in public, she knew she had failed: As a writer by giving up the typewriter and her individual voice in favor of the gun and collective dogmatism; as a mother by giving up her children for a political cause; as an anti-fascist fighting against the violence which she perpetuated.

Så jag har personligen svårt att förstå logiken bakom Baaders** och Meinhofs agerande. Vad fick dem att bete sig så irrationellt?

_______________________

*Artikeln är publicerad i tidskriften Public Choice, som ironiskt nog utges av Springer-Verlag, som Ulrike Meinhof m.fl. bombade 1972.
**Det enda förskönande jag har funnit om Baader är hans förkastande av religion:

Baader gjorde under tonåren revolt och valde bland annat att inte konfirmera sig och försökte övertyga sin mor att sluta fira jul.

18 reaktioner på ”Var Baader och Meinhof rationella?

 1. Våra kamrater utförde en central politisk kamp mot objektiv utsugning och orättvisa. Vi glömmer dem aldrig.

 2. Kommando Aly Esbaty, hoppas att du skämtar. Annars är du objektivt störd. Nonicoclolasos, att du i berömmande ordalag omnämner Baader som ateist gagnar nog inte direkt er sak.

 3. På sidan 14 i The Nature of Rationality skriver Nozick om egennyttan av att starkt begränsa sina valmöjligheter genom ideologiska preferenser:

  Within the process of a person’s decisionmaking, principles might function as an exclusionary or filtering device: in choice situations, do not consider as live options those actions that violate your principles. Principles thus would save decision effort and calculation time for a creature of ”limited rationality”.

  Känns som att Ulrike Meinhof och Andreas Baader pysslade med just detta. (Jag såg för övrigt filmen förra helgen och håller med om att den var mycket bra!)

 4. Joakim: En högst sevärd film, ja. Jag förstår dock inte riktigt hur du menar att Nozicks idé om självvalda principer som begränsningar av diskretionärt beslutsfattande förklarar Baaders och Meinhofs agerande. Är det inte så att de kastade av sig alla principer när det gäller vilka medel som fick användas för att uppnå deras mål? Hur begränsades de av självvalda principer i sina terroristhandlingar?

  Bobbert: Ateism är inte en korrekt uppfattning för att Baader var ateist, så jag använder inte hans uppfattning som ett argument. Att han var ateist var däremot ceteris paribus bra (och det enda bra jag har kunnat hitta om honom).

 5. Niclas: Deras ideologiska preferenser låste dem i ett mycket begränsat antal valmöjligheter. (Notera hur Meinhof hela filmen igenom jagar Lenin- eller Alexandra Kollontaj-citat för att legitimera det hon gör och de våldsaktioner som tas. När väl en aktion har genomförts och givits politiska motiv blir det lite path dependence över fortsättningen…) Starka politiska övertygelser är ett av de mest effektiva sätten att rationalisera beslutsfattande.

 6. Daniel: Kanske det. Men skulle du ens i din vildaste fantasi kunna tänka dig att överge dina barn och ett materiellt tryggt liv för en dödfödd, om än i ditt sinne riktig och viktig, politisk kamp?

 7. Man måste ju inbilla sig att det man gör kan ge positivt resultat, det gjorde nog dessa terrorister. I så fall är det ju helt rätt att agera. Att slåss för principen, även om man visste att kampen är dödfödd, ja, det är coolt, men förmodligen inget jag skulle klara av.

 8. Orimlig fråga, människor är inte rationella. Det som allt som oftast hävdas vara en rationell aktion är i själva verket en efterhandsrationalisering. Det manliga egot i synnerhet verkar ha ett fantastiskt behov av att framstå som ”rationell” men om så vore skulle världen knappast befinna sig där den är nu. Rationalitet och utveckling är i stora delar varandras motsatser eftersom rationaliteter grundas i erfarenheter, erfarenheter som visar att på det vanliga sättet funkar det, så jag fortsätter med det.

 9. Nu har inte jag sett ”Der Baader Meinhof Komplex”, men av vad jag läst om Baader så har jag fått intrycket att han helt enkelt tyckte att det var roligt att döda folk (snarare än att han gjorde det för att uppnå vissa syften). Och man kan ju inte säga att det är ”irrationellt” att göra något man gillar att göra.

 10. David: Jag fick också det intrycket av filmen. Baader föreföll mindre intellektuell än t.ex. Meinhof och mer styrd av emotionella impulser. Han verkade klart lockad av brutaliteten i sig och den känsla av makt det medförde att bomba, råna och döda.

  Nå, jag håller med om att om målet var att orsaka förödelse och lidande så var det inte irrationellt av Baader att vara terrorist – inte enligt någon av de tre definitionerna av rationalitet. Irrationalitet i meningen icke-rationella förväntningar förutsätter ett mål som handlingarna inte förmådde uppnå, och om målet inte var omstörtande av samhället utan personliga kickar kan han mycket väl ha varit rationell.

  Men Meinhof var tydligt samhällsorienterad: hon ville omstörta det borgerliga samhället och kapitalismen och ersätta det med något slags kommunistiskt styre.

 11. PeO, frågan som sådan kan på intet sätt anses orimlig. Om någon däremot anser att den helt besvaras med ett ‘ja’, då skulle det vara befogat att tala om orimligheter.

 12. Människan är inte särskilt rationell. En viss förmåga till rationellt tänkande existerar, men en människa drivs och påverkas av många andra krafter; Mekanismer baserade på principer som varit effektiva evolutionärt. Det följer en slags logik, men kan inte sägas vara rationellt. Självdestruktivitet är inte ovanligt ibland deprimerade tex. Det kan fylla funktioner i det komplexa system som vi är, men systemet i sig är inte konstruerat för att vara rationellt utan effektivt. Det finns en motsättning där, rationalitet är inte alltid effektivt.

  En klassiker är människans tendens att bortse ifrån saker som motsäger våra teorier, och minnas det som bekräftar dom. Eller att överskatta relevansen av att förutsägelser slår in, logisk implikation missbrukas regelmässigt som ekvivalens.

 13. Ari:
  Har jag utgett mig för att tala för någon annan? Att jag uttrycker mig så distinkt beror på att jag anser mig ha goda grunder för vad jag säger.

  JM:
  Tack!

Kommentarer inaktiverade.