Lite Philip Glass

En av mina favoritkomponister är Philip Glass. Här första satsen ur hans Concerto for Violin and Orchestra, ett fantastiskt verk: