Förbättrar bistånd människors hälsa?

Tidigare studier har funnit det svårt att belägga att bistånd bidrar till ekonomisk tillväxt i mottagarländerna. Nu tittar Claudia Williamson på effekterna av bistånd på människors hälsa, närmare bestämt på de fem indikatorerna förväntad livslängd, barnadödlighet, dödsfrekvens samt andel barn under ett år som får två typer av vaccin. I ”Foreign Aid and Human Development”, som är accepterad för publicering i Southern Economic Journal, kommer hon fram till följande:

The empirical analysis suggests that health aid is ineffective at improving human development, supporting other works within public choice and development literature. There is a lack of evidence to indicate that health aid should be pursued as a policy objective in order to promote increases in human welfare. In this sense, health is not ”special” relative to other forms of development assistance. Just like general aid, which is shown to have an insignificant effect on economic development, aid used specifically for health goals has an insignificant effect on human development.

Nedslående. Nu vill jag läsa lite vetenskapliga studier som visar på positiva effekter av bistånd. Tips?