Bilder på avlidna

Skådespelaren Paul Newman har tt, 83 år gammal. En märklig sak är att bilder på personer som har avlidit oftast stammar från ungdomens dagar. Så använder sig t.ex. The Guardian av en bild på Newman från 1973. Det är inte den gamle, den skröplige, den nedbrutne och den halvt förruttnade som visas. Är det för att åldrandet föraktas och skrämmer — och att detta, när en person är död, utgör grund för att förtiga den lekamliga verklighet som personen levde i? Om en person som är i livet vid 83 års ålder omnämns i en tidning skulle ju ingen få för sig att visa en bild från när denne var 48. Men så fort någon dör blir det legitimt att visa upp en ung version. Mystiskt, det där.