Röstar människor med fötterna?

Tiebout presenterade för drygt 50 år sedan en teori om att människor ”röstar med fötterna”.* Dvs. istället för att försöka påverka politiken där de bor kan de flytta till en annan plats, där livsvillkoren bättre stämmer överens med de egna preferenserna. I en ny studie** undersöks om människor faktiskt röstar med fötterna, baserat på variation i luftkvalitet mellan olika stadsområden i Californien:

[W]e provide the strongest evidence to date of the link between changes in environmental quality and local changes in community demographics. … We also find evidence of income effects that suggest that pollution in a given location is associated with the emigration of richer households and/or immigration of poorer households. Our results are consistent with the hypotheses generated from a simple Tiebout model and affirm Tiebout’s hypothesis that households do “vote with their feet” in response to local public goods.

Två frågor infinner sig.

 1. Är det önskvärt att människor röstar med fötterna? Det som talar för är ökad preferenstillfredsställelse. Om man inte är nöjd med mixen av skatter och förmåner där man bor kan man flytta dit denna mix bättre harmonierar med de egna önskemålen. Det som talar mot är ökad heterogenitet. Villkoren kommer att skilja sig åt mellan kommuner, vilket vissa kan anse orättvist, i den mån t.ex. olika välfärdstjänster ses som positiva rättigheter.
 2. Röstar svenskarna med fötterna? Teorin bygger bl.a. på att flyttkostnaderna inte är alltför höga och att det faktiskt finns skillnader mellan olika platser. I Sverige är det senare antagandet inte uppfyllt i särskilt hög grad — genom statlig styrning och det kommunala utjämningssystemet är skillnaderna mellan kommunerna små, trots allt tal om kommunal självstyrelse. Är man inte nöjd med en kommun finns ofta inga verkligt annorlunda alternativ att flytta till — se en analys av statsvetarna Gissur Ó. Erlingsson och Jörgen Ödalen.*** Frågan är i och för sig om skillnaderna skulle vara särskilt stora utan statlig styrning och utjämningssystem — det kanske är så att svenskarnas preferenser är relativt homogena? Och även om skillnader förelåg skulle flyttkostnader i vid mening kunna göra att få röstar med fötterna i vilket fall.

________________________

*Tiebout, Charles M. (1956). ”A Pure Theory of Local Expenditures.” Journal of Political Economy, 64(5): 416—424.
**Banzhaf, H. Spencer och Walsh, Randall P. (2008). ”Do People Vote with Their Feet? An Empirical Test of Tiebout’s Mechanism.” American Economic Review, 98(3): 843—863.
***Erlingsson, Gissur Ó. och Ödalen, Jörgen (2007). ”Kommunstruktur, självstyrelse och rätten till självbestämmande.” I Nergelius, Joakim och Karlson, Nils (red.) Federalism på svenska. Stockholm: Ratio/Norstedts Akademiska Förlag.

5 reaktioner på ”Röstar människor med fötterna?

 1. 1. Det är inte önskvärt att människor röstar med fötterna, det är ju en demokratins genväg och lite av en uppgivenhet, alt kritik mot det demokratiska systemet. Effekterna är ju vidare att det underlättar en oönskad segregation, t ex som i undersökningen ovan, Att enbart de rika kan välja bostad efter miljöförstöring är ju oerhört oönskat. Men, det är ju också en signal till politikerna att de inte tar hänsyn till människorna och kanske att samhället är för elitistiskt… sålunda lite positivt samtidigt.
  2. Ja, i viss utsträckning, t ex om man bortser från det du pekar på är ju bostadssegregationen ett exempel på svenskarnas ”fotröstning”. Tur att det iaf finns lite bruksvärde kvar o lite outsålda allmännyttor.

 2. mksblogg
  1. Menar du att människor inte ska vara fria att flytta och bo var de vill?
  2. Håller du inte med om att det demokratiska systemet är trubbigt, det bestämmer ju hur det ska vara för alla, så att minoriteten ofta blir missnöjd, och då är det väl bättre att människor kan bo med personer som tycker som dem?
  3. Har du inte läst nonicoclolsos kritik av hyresregleringarna?

 3. William:
  1. Det är exakt det jag vill, att alla ska kunna bo där de vill, tyvärr styr ju plånboken allt för ofta, dumt styrinstrument.
  2. Demokrati är rätt så bra ändå… tycker inte du det?
  3. Niclas och jag brukar ibland ha lite olika synsätt på saker o ting, och eftersom min åsikt om hyresregleringar är som den är så… dvs, jag har inte koll på exakt vad hans kritik är men den är säkert väldigt ”ekonomiskt underbyggd”. :)

 4. 1. Om alla ska få bo där de vill kommer rika samlas med rika, araber med araber, arbetare med arbetare o s v. Då får du den segregering du är så rädd för.
  2. Jo men bara ibland. Allt ska inte bestämmas med politik, tack. Särskilt inte var jag ska bo.
  3. Okey, ja, läs gärna lite, det är bra argument. Hyresreglering är faktiskt inget annat än kommunism.

Kommentarer inaktiverade.