Tron på den fria viljan är universell

Filosofer är inte eniga om huruvida determinismen är sann, men vanliga studenter tycks vara det, runtom i världen. Detta enligt en ny studie, ”Is Belief in Free Will Culturally Universal?” Först fick studenterna beskrivet för sig vad ett deterministiskt (A) och ett indeterministiskt universum (B) känntecknas av, vilket sammanfattades som:

The key difference, then, is that in Universe A every decision is completely caused by what happened before the decision – given the past, each decision has to happen the way that it does. By contrast, in Universe B, decisions are not completely caused by the past, and each human decision does not have to happen the way that it does.

Varefter följde denna fråga:

Which of these universes do you think is most like ours? (circle one)
Universe A Universe B

Så här såg svaren ut:

 

Givetvis är utbredd tro på indeterminism inte detsamma som att indeterminismen är sann. Som författarna till studien klargör kan man tänka sig att en uppfattning i denna fråga har evolutionär grund eller att den beror på praktiska erfarenheter som är snarlika i olika kulturer. En av determinismens förespråkare, filosofiprofessorn Galen Strawson, betonar att det tycks nästan omöjligt för de flesta att acceptera determinismen:

It seems that we cannot live or experience our choices as determined, even if determinism is true. But perhaps this is a human peculiarity, not an inescapable feature of any possible self-conscious agent. And perhaps it is not even universal among human beings.

Jo, det verkar ganska universellt.

Se ett tidigare inlägg om ett annat experiment om tron på den fria viljan.

13 reaktioner på ”Tron på den fria viljan är universell

 1. Ontologisk determinism på låg nivå finns helt enkelt inte. De som svarar A har därför fel. Det är inte konstigt att amatörer banaliserar den här frågan, men att det också görs av forskare är riktigt illa.

 2. enkla z: Civilisationer och deras rättssystem bygger givetvis på att människor kan ställas till svars för sina handlingar. i den meningen att de kan straffas om de gör något som lagstiftningen klassificerar som straffbart. Men detta behöver inte ha med fri vilja att göra. Man kan motivera lagstiftning på annat sätt än att människor i genuin mening är moraliskt ansvariga för vad de gör.

 3. Niclas / Enkla z

  Man får helt enkelt ta konsekvensen av den man råkar vara.
  Orättvist ? Men det finns inget annat alternativ.

  Däremot kan man vara så rationell att man skiljer på handling och person.

  Personer är biologisk agenter en gigantisk process av parallella och seriella handlingar.

  Handlingen beivras och straffas medan personen frihetsberövas/behandlas/vårdas.

  Om vi gemensamt förstod detta så kanske vår ”kriminalvård” hade ett bättre utfall.

  Som det är i nuläget så räcker det med att lyssna på åklagare, advokater mm för att inse att alla tror att det finns en Fri vilja.
  Tänk bara på denna naiva uppdelning mellan Rättspsykiatrisk vård kontra Fängelse. Med denna uppdelning odlas en föreställning om att en icke allvarligt störd person har haft ett fritt val.

  Fanns det någon slags intellektuell ribba så vore denna uppdelning inte aktuell. Istället hade kriminalvården olika institutioner med variabel kompetens beroende på ”störningens art”.

  MVH

 4. Anders Westin

  Man får helt enkelt ta konsekvensen av den man råkar vara.

  ….. det finns inget annat alternativ.

  Inte om man är determinist/ateist: då är fri vilja en omöjlig tanke, så det du skriver blir enda alternativet.

  En del av straffpåföljd-tanken handlar om att offren ska känna en viss kompensation/vedergällning: Men hur märkligt är det inte att känna vedergällning inför någon som inte hade något alternativ till sina handlingar, under rådande situation/gener, etc?

  En seriös determinist borde mail-växla/kommunicera med rättsväsendet och riksdagen, och debattera om varför straff finns. Vård borde vara enda alternativet, om determinism gäller.

  /Cecilia ”Z”

 5. En sak som slagit mig när jag läst och begrundat det du skrivit om viljefrågan, Niclas, är att kritiker av fri vilja i mina ögon tycks haka på ett onödigt tungt metafysiskt maskineri i sin kritik.

  Att universum i alla sina beståndsdelar skulle vara perfekt determinerat (dvs. att det bara finns ett enda möjligt förlopp, från en millisekund efter universum till universums sista ögonblick) är ett ganska stort och komplett obevisbart antagande. Det är en ren trossats. Men behövs den verkligen för att kritisera föreställningen om en Fri Ande inne huvudet som Fritt och Autentiskt kan utöva sin verkliga obundna Vilja? Jag ser inte riktigt kopplingen.

  Den klassiska naiva föreställningen om Fri Vilja i renodlad form är förstås så självmotsägande och luddig att den går bort redan innan vi undersöker hur världen fungerar. Den idén är så feltänkt att vi lugnt kan begrava den. Men då är det lätt hänt att man istället slentrianmässigt drar fram en simplistisk bild av människan som en förutsägbar köttrobot – och den är faktiskt inte heller korrekt. Hjärnan är en cool apparat, och vi måste göra den rättvisa. När man talar om vilja bör vi använda definitioner som fångar upp det intressanta som faktiskt pågår – t.ex. vår förmåga att revidera målfunktioner etc. Visst det är inte Vilja med stort V, men det är ändå någonting mycket mer spännande och flexibelt än det man hittar i en enkel maskin. Inte vilja, men ”vilja”. Gott nog, tycker jag.

  Förmågan till ”vilja” är förstås ett resultat av vad vi har i skallen, alla har inte lika mycket av den varan, och vi har inte gjort oss förtjänta av den dos vi fått oss till skänks. I sak är vi helt överens. Min invändning är nog snarare att determinism-terminologin inte tillför så mycket i diskussionen men däremot riskerar att locka vissa till alltför snabba och enkla slutsatser.

 6. Japp, vedergällning må vara hur primitiva tankar som helst, men de står inskriva i lagboken.
  Som en av anledningarna till påföljd: vård, skydd mot vederörande, vedergällning för offer/anhöriga

 7. Enkla Z
  Jag har vid flera tillfällen försökt framföra min ståndpunkt på att strikt skilja på handling och person. Jag har t.o.m haft ett långt samtal med hjärnforskaren Martin Ingvar om frågan. Han är naturvetare och anser självklart att den fria viljan är en illusion.
  Men inte desto mindre var han tveksam inför min idé om att noga skilja på handling och person.
  Tolkade jag honom rätt så får vi acceptera teatern, dvs att förrövaren hade ett val i det ögonblick handlingen skedde.
  Denna föreställning är så djupt kodad i amygdala/reptil och däggdjurshjärnan att flertalet människor aldrig kommer att tåla detta med ”icke fri vilja”.
  Hämndbehovet är ju en praktisk konsekvens av denna evolutionära kodning.

  Dessutom kan man nog finna samma grundläggande tillstånd i vår nuvarande verklighetsbild som de vetenskapsmän som vid medeltiden hade fräckheten att påstå att solen roterade runt solen och inte tvärtom.

  Själv vill jag tro på ett bättre samhälle och framförallt en bättre kriminalvård om vi kunde arbeta bort illusionen om den Fria viljan. Just nu pågår det en hel del projekt inom kriminalvården som tyder på att vissa ändå förstått detta. Personer med svår ADHD får Concerta och man använder sig delvis av modern kognitiv terapi för att ändra destruktiva tankestrukturer.
  Men totalt sett dominerar fortfarande det medeltida synsättet på människan. En stor del av befolkningen skulle säkert vilja ha tillbaka spöstraff, dränkning, halshuggning, kölhalning mm.

  Det är ju bara att läsa runt i bloggosfären så hittar man all möjliga åsikter som snarare verkar komma ur hjärnan på en lejonhanne än ur neocortex på homo sapiens.

  Men det gäller inte bara kriminalvården. men en fullständig insikt om illusionen om den Fria Viljan kommer som ett brev på posten att det enda som fungerar är det proaktiva (förebyggande) och att alla underlåtelser i nutid uppkommer som omformade distraktioner i en framtid.
  Men det är klart det är alltid lättare att få demonisera personer i en framtid än att åtgärda komplexa abstraktioner och systemeffekter i nutid.

  Att skylla på en individ är det bästa sättet om man vill slippa tänka i strukturer. (fast allt egentligen är dynamiska strukturer och vi själva biologiska agenter som bollas runt i determinismens skådespel. )

  MVH

 8. Anders Westin:
  Intressant det som Martin Ingvar sade till dig..

  Tolkade jag honom rätt så får vi acceptera teatern, dvs att förrövaren hade ett val i det ögonblick handlingen skedde.

  Ok. Det verkar alltså som om samhället slipper kaos, och håller ihop, bara om det beter sig som om Gud finns. (hur kan fri vilja existera om man är ateist?)

  Men jag ska erkänna att man som determinist kan se straff/påföljder, (fängelse, böter) som något med preventivt/reparerande syfte, och i så fall borde det heta vård, tycker jag.

  /Cecilia, ”Z”

 9. Enkla Z

  Det är ju det jag ”strider” för

  Handlingen straffas och personen behandlas/vårdas.

  Man skall då komma ihåg att denmest primitiva formen av behandling är reprimand/straff. (böter/straffavgift är den allra enklaste formen)
  Detta fungerar på alla människor som har ett tillräckligt välfungerande ”skamcentrum” och de som också har något att förlora och samtidigt förstår att dom har något att förlora.

  För dom som inte har dessa funktioner behövs annan behandling som dessutom kan övergå i det vi benämner vård.

  MVH

 10. Om en illusion av fri vilja var viktig för att leva på så många sätt, hur kunde då de första ifrågasättande individerna överleva? De många problemen med det skulle omedelbart ha fått det naturliga urvalet att rensa ut ifrågasättandet. Och ändå finns ifrågasättande, så hela den evolutionspsykologiska teorin om naturligt urval för en förprogrammerad illusion om fri vilja är fel. En vettigare teori är att efterkonstruktioner helt enkelt beror på socialt tryck att rättfärdiga. Som framgår i första halvan av ”Nervkittlande inlärning” (UR play) med Kurt Fischer och Christina Hinton så är extrema återhämtningar efter hjärnskador som inte kan förklaras av gängse teorier kopplade till toleranta miljöer. Detta kan förklaras av att avsaknad av socialt tryck att rättfärdiga låter självkorrigeringen löpa fritt. Den icke-rättfärdigande mentalitet som följer därav kan, tack vare sin avsaknad av skevande efterkonstruktioner, identifiera och utplåna vilken begränsning som helst. Se sidan ”Tips för att sluta rättfärdiga” på listan över ämnessidor nära toppen av huvudsidan på Ren vetenskap Wiki. Länken till Ren vetenskap Wiki är http://renvetenskap.wikia.com Och studien om utbredd tro på fri vilja är klantig då den inte tog med några små extrema stammar utan bara mer eller mindre moderna länder.

 11. Martin

  Att överleva är en uppgift den utvecklande hjärnan har som uppgift att förenkla. De skall memorera alla händelser som leder till dåliga upplevelser, tex smärta , hunger, frysning etc. För att man skall slippa uppleva det på nytt. All information i hjärnan är resultatet av direkt eller indirekt empiri. Vilket gör att varje beslut Du tar stöder sig på en tidigare upplevelse, självupplevd eller på annat sätt förvärvad.
  Vilket i praktiken innebär att alla dina beslut grundas på tidigare inlärda fakta, alltså har Du aldrig fri vilja.
  Rent biologiskt är det så….filosofiskt kan det vara hur som helst.

Kommentarer inaktiverade.