Oljud i det offentliga rummet

Ger negativ externalitet

Vissa klagar på Hemglassbilens signal, andra, som en italiensk professor, på kyrkklockor. En domstol har nu fastslagit att den lokale prästen ska betala motsvarande 500 000 kr för sitt idoga klockringande. Just det: negativa externaliteter kan och bör motverkas. När äganderätter de facto inte är klart definierade — har vem som helst rätt att sprida, och har vem som helst rätt att slippa, oljud i det offentliga rummet? — återstår inte annat, som Ronald Coase har klargjort, än för en en lagstiftare eller en domstol att sätta ned foten.