Varför går Sarah Palin hem?

Miss Wasilla 1984

Miss Wasilla 1984

John McCain höll ett trött tal på sitt konvent, och man förstår varför han har valt en mer entusiasmerande vicepresidentkandidat.

En viktig orsak till att Sarah Palin är populär även bland personer som inte i viktiga avseenden delar hennes politiska uppfattningar tycks vara att hon är attraktiv. Som Per Gudmundson noterar:

Hon är skönhetsmiss.

Will Wilkinson är ärlig om sin uppfattning:

I think she is a tremendously sexy woman. How this will effect the race, I have no idea, but it’s just got to.

Pete Boettke berättar om sin reaktion på hennes tal:

But I keep coming back to her presence and her personal appeal.

Ja, skönhet och politik hör ihop. Det är dock bara en faktor bland många, så hennes politiskt mer rutinerade konkurrent om vicepresidentposten, Joe Biden, ska inte räknas ut, trots ett mindre fördelaktigt utseende.

(Allra läckrast på det republikanska konventet är emellertid inte Sarah Palin utan Levi Johnston, den 18-årige ishockeyspelare som har gjort hennes 17-åriga dotter gravid.)