Jag gillar biskop Krook

Biskop Krook

Biskop Krook

Stockholms biskop stödjer en ordning med könsneutrala civiläktenskap:

”Caroline Krook välkomnar en könsneutral äktenskapslagstiftning men menar att det bästa sättet att ‘undvika problem’ vore om kyrkan självmant avsade sig vigselrätten.
– Då skulle vi undvika riskerna med eventuella splittringar och bättre hålla ihop kyrkan, säger hon.”

Jag bryr mig förstås inte om kyrkans inre liv utan finner civiläktenskap bättre än dagens system därför att jag inte anser att religiösa institutioner ska ägna sig åt myndighetsutövning. Men precis som Krook är jag en stark anhängare av könsneutralitet, oavsett om dagens system behålls eller om civiläktenskap införs.

Det allra bästa vore dock laissez-faire på äktenskapets område!