Intelligensen i olika akademiska ämnen

Jag visste det: nationalekonomer är smartare än andra samhällsvetare! :-)

Baserat på GRE-testresultat erhålls dessa IQ-siffror* för universitetsstudenter på masternivå och högre i olika ämnen (med ett genomsnitt på 115):

 • 130.0 Physics
 • 129.0 Mathematics
 • 128.5 Computer Science
 • 128.0 Economics
 • 127.5 Chemical engineering
 • 127.0 Material science
 • 126.0 Electrical engineering
 • 125.5 Mechanical engineering
 • 125.0 Philosophy
 • 124.0 Chemistry
 • 123.0 Earth sciences
 • 122.0 Industrial engineering
 • 122.0 Civil engineering
 • 121.5 Biology
 • 120.1 English/literature
 • 120.0 Religion/theology
 • 119.8 Political science
 • 119.7 History
 • 118.0 Art history
 • 117.7 Anthropology/archeology
 • 116.5 Architecture
 • 116.0 Business
 • 115.0 Sociology
 • 114.0 Psychology
 • 114.0 Medicine
 • 112.0 Communication
 • 109.0 Education
 • 106.0 Public administration

Intressant att de som ska bli lärare har en IQ under studentmedel. Det har även läkarstudenter, vilket (däremot) förvånade mig.

Uppdatering: Peter Santesson-Wilsson plottar intelligens mot grad av politisk korrekthet i de olika ämnena.

__________________

*Om du är tveksam till IQ och IQ-test, se denna artikel från Scientific American.