Cykling i Stockholm

Jesper Roine refererar en undersökning som visar att Stockholm anses vara världens sjunde bästa stad att bo i. Vad är det då som ger livskvalitet i en stad?

”[S]aker som fungerande kollektivtrafik, möjligheter att gå och cykla, bra miljö, bra sjukvård, bra arkitektur, miljömedveten och tolerant befolkning, etc. är sånt som höjer betyget. Och vad av detta är relativt dåligt i Stockholm? Jo, cykelmöjligheterna och diskriminering av invandrare på arbetsmarknaden.”

Som cyklist i Stockholm håller jag med om att cykelbanorna bör bli ännu fler, och jag beklagar verkligen att den nuvarande borgerliga ledningen för staden har sänkt anslagen till byggande av sådana banor drastiskt.