Religiös grymhet

Jeremy Bentham i The Principles of Morals and Legislation (kap. 12, sektion XXXIV):

A pernicious act, therefore, when committed through the motive of religion, is more mischiveous than when committed through the motive of ill-will.

Detta tål att beaktas. Ofta betraktas religiösa övertygelser felaktigt som något slags garanti för goda handlingar. I själva verket är religiösa uppfattningar om godhet ofta förkastliga; och Bentham betonar därutöver att tron att uppfattningarna har gudomlig sanktion ofta gör dem extra grymma.