Språkets normativa karaktär

En ny etymologisk ordbok har kommit ut. En intressant aspekt av ordens bakgrund är att de ibland har en normativ karaktär, dvs. språket återspeglar värderingar. Ett tydligt exempel från engelskan:

”The surprising likely origin of the word ‘bad’ — ‘effeminate man.’ … the derivative bædling ‘effeminate fellow, womanish man’ applied contemptuously.”

Där ser man. Att vara en feminin man är alltså själva grundbetydelsen av ”dålig” i engelskan.

Jag har tidigare skrivit om ordet äktenskap som normativt. Ord sänder signaler.