Är USA en kristen nation?

Kampen mellan Obama och McCain har nu inletts och lär blird. Kina gillar visst McCain bäst. Imponeras inte ateisterna där av Obamas syn på frågan om USA är en kristen nation? Det gör jag: